Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

10 humanitárních krizí roku 2017, které zůstaly nepovšimnuty

publikováno: 01.02.2018       téma: Ostatní

 

Zpráva CARE „Suffering in Silence“ (Utrpení v tichosti) poukazuje na humanitární krize ve světě, které se v roce 2017 objevily ve zprávách jen výjimečně.

Ženeva/Praha, 31. ledna 2018 - Médii prakticky nepovšimnuta byla loni humanitární krize v Severní Koreji, kde je 70 % populace (18 milionů lidí) ohroženo podvýživou a lidé jsou závislí na nejistých potravinových dávkách od státu. Informaci zveřejnila mezinárodní humanitární organizace CARE, která ve zprávě „Suffering in Silence“ upozorňuje na deset humanitárních krizí, jež byly v roce 2017 médii prakticky opomenuty.*)

Další krize, které se zřídkakdy dostaly do novin, se odehrávají v zemích, jako je Eritrea – více než 700 000 lidí tam trpí nedostatkem potravin a vody v důsledku sucha;  Burundi, kde hladem strádá 2,6 milionu lidí (více než čtvrtina obyvatelstva); 88 % uprchlíků v Súdánu jsou ženy a děti; ve Středoafrické republice je 40 % dětí ve věku do 5 let ohroženo podvýživou; v Demokratické republice Kongo se meziročně zdvojnásobil počet lidí závislých na humanitární pomoci na 8 milionů; v Mali chybí skoro milionu lidí přístup k pitné vodě a základní hygieně; v povodí Čadského jezera (Niger, Kamerun, Čad) stoupl v posledních dvou letech počet lidí bez přístřeší téměř trojnásobně na 2,4 milionu; ve Vietnamu spláchl déšť a tajfun Doksuri 11 000 hektarů rýžových a dalších polí a v Peru povodeň odnesla přes 210 000 domů a příbytků.

„Dobře víme, že jedna fotografie může přimět svět k tomu, aby se na daný problém zaměřil. Ale lidé v zemích, které se objevují ve zprávě CARE, jsou daleko od světových kamer a mikrofonů,“ říká Laurie Lee, tajemník organizace CARE International. „Tyto krize se téměř nedostanou do titulků, ale to neznamená, že při nich lidé netrpí.“

 

 

Existuje také přímá souvislost mezi pozorností médií a finančními prostředky poskytnutými na humanitární pomoc. „Média hrají zásadní roli při upozorňování veřejnosti na zapomenuté a zanedbané krize,“ říká Filippo Grandi, Vysoký komisař OSN pro uprchlíky. „Navzdory tragickým důsledkům na životy milionů lidí, kteří jsou zasaženi konflikty a vysídlením, nadále existuje propast mezi humanitárními potřebami a dostupnými finančními prostředky. Výhled do roku 2018 je chmurný vzhledem k tomu, jak slabá je politická vůle řešit konflikty a jejich prapůvodní příčiny – ať už k nim patří špatná místní správa, ožebračování, nerovnost, či změna klimatu. Političtí představitelé musejí převzít větší odpovědnost za řešení aktuálních zapomenutých krizí.“

„Země na tomto seznamu jsou typickými místy, na které zaměřujeme naši pozornost coby nezisková zpravodajská organizace, která mapuje humanitární krize,“ říká Heba Aly, ředitelka IRIN News. „Ale jak zpráva správně poukazuje, tento druh práce je obtížně financovatelný, a proto je stále vzácnější. Je potřeba si uvědomit, že kvalitní žurnalistika o krizích je součástí jejich řešení.“

V roce 2018 se mnohé z těchto katastrof budou dále vyhrocovat. Chudé rodiny budou mít problémy přežít, protože jejich schopnost vypořádat se s dalšími nápory těžkostí se zmenšuje. Mnohé z konfliktů trvají celá desetiletí, lidé přicházejí o živobytí a docházejí jim finanční prostředky. Globální humanitární přehled OSN pro rok 2018 žádá 22,5 miliardy dolarů, které by pomohly téměř 91 ze 135 milionů lidí, kteří jsou v naléhavé krizi. Pozornost médií může pomoci dodat těmto potřebám veřejnou podporu.

K doporučením nastíněným ve zprávě patří spolupráce s místními nezávislými pracovníky a nevládními organizacemi, shromažďování finančních prostředků pro zpravodajství v odlehlých oblastech, ale také investice nevládních organizací do komunikace v případě mimořádných událostí.

Zpráva v původním znění je k dispozici zde.

 

Kontakt pro média:
Mgr. Ema Stašová   mob.: (+420) 734 358 008   ema.stasova@care.cz

Ke stažení

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze