Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

publikováno: 09.04.2018       téma: Cíle udržitelného rozvoje

Veřejná výzva k podávání návrhů na projekty na podporu SDGs

Kampaň Česko proti chudobě vyhlašuje veřejnou výzvu pro podávání projektů na podporu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), Agendy 2030 a odstraňování nerovností ve společnosti, ve výši 1 000 EUR. V tomto roce vybere komise 3 projekty, které nejlépe splní zadané podmínky. Termín pro podání projektu je do 6.5.2018.

Žádost se vyplňuje do připraveného dokumentu “Příloha I_Přihlašovací formulář/Application Form” a to v anglickém jazyce. Žadatel musí současně přiložit i rozpočtový formulář “Příloha II_Subgranting-Budget-template”.  Veškeré informace a podmínky naleznete v dokumentu “Výzva k podání návrhů na subgranty 2018”.

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze