Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Otevřený dopis ministrům, aby přijali nezbytná opatření k okamžité reformě povolování pesticidů

publikováno: 03.12.2018       téma: Ostatní

Organizace sdružené v kampani Česko proti chudobě a nerovnostem se spolu s dalšími více než 120 organizacemi připojily k manifestu evropské koalice „Občané pro regulaci pesticidů na základě vědeckých poznatků“ a v otevřeném dopise vyzývají ministra zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví, aby neprodleně přijali opatření, která zajistí zvýšení ochrany před pesticidy. 

Manifest vychází z množství vědeckých studií, které prokazují souvislost mezi používáním pesticidů a vzrůstajícími dopady na zdraví obyvatel, biodiverzitu a životní prostředí. Tyto studie například odhalují nezvykle vysokou míru nemocnosti v rodinách zemědělců a obyvatel zemědělských oblastí v Evropě, či vysoké hladiny zjištěných reziduí pesticidů v potravinách a spodních vodách. Je zřejmé, že současný systém posuzování rizik při využívání pesticidů selhává a jejich používání je v rozporu s nařízením EP a vědeckými poznatky o jejich škodlivosti i nadále povolováno. Manifest také poukazuje na velké tlaky a konflikty zájmů ze stran agrochemických korporací, když jsou zapojeny do vývoje metod hodnocení rizik pesticidů, nebo aktivně sabotují vědecké poznatky – jako tomu bylo v případě tzv. Monsanto Papers.

Z těchto důvodů vyzýváme ministry, aby na základě Manifestu přijali příslušné kroky a opatření, která pomohou ochránit obyvatele a životní prostředí před dalším poškozováním a přestali stavět ekonomické zájmy velkých agrochemických korporací před ochranu veřejného zdraví obyvatel této planety.

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze