Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Otevřený dopis ministrům, aby přijali nezbytná opatření k okamžité reformě povolování pesticidů

publikováno: 03.12.2018       téma: Ostatní

Organizace sdružené v kampani Česko proti chudobě a nerovnostem se spolu s dalšími více než 120 organizacemi připojily k manifestu evropské koalice „Občané pro regulaci pesticidů na základě vědeckých poznatků“ a v otevřeném dopise vyzývají ministra zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví, aby neprodleně přijali opatření, která zajistí zvýšení ochrany před pesticidy. 

Manifest vychází z množství vědeckých studií, které prokazují souvislost mezi používáním pesticidů a vzrůstajícími dopady na zdraví obyvatel, biodiverzitu a životní prostředí. Tyto studie například odhalují nezvykle vysokou míru nemocnosti v rodinách zemědělců a obyvatel zemědělských oblastí v Evropě, či vysoké hladiny zjištěných reziduí pesticidů v potravinách a spodních vodách. Je zřejmé, že současný systém posuzování rizik při využívání pesticidů selhává a jejich používání je v rozporu s nařízením EP a vědeckými poznatky o jejich škodlivosti i nadále povolováno. Manifest také poukazuje na velké tlaky a konflikty zájmů ze stran agrochemických korporací, když jsou zapojeny do vývoje metod hodnocení rizik pesticidů, nebo aktivně sabotují vědecké poznatky – jako tomu bylo v případě tzv. Monsanto Papers.

Z těchto důvodů vyzýváme ministry, aby na základě Manifestu přijali příslušné kroky a opatření, která pomohou ochránit obyvatele a životní prostředí před dalším poškozováním a přestali stavět ekonomické zájmy velkých agrochemických korporací před ochranu veřejného zdraví obyvatel této planety.

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze