Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

publikováno: 18.12.2018       téma: Cíle udržitelného rozvoje

Veřejná výzva k podávání návrhů na projekty na podporu SDGs

Kampaň Česko proti chudobě a nerovnostem vyhlašuje další veřejnou výzvu pro podávání projektů na podporu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a Agendy 2030. Prioritu mají projekty vztahující se k těmto tématům: odstraňování nerovností ve společnosti, udržitelná produkce potravin a udržitelné zemědělství a udržitelná spotřeba a výroba.

Zde jsou příklady aktivit, které můžete v rámci subgrantu zorganizovat:

  • Veřejné akce,
  • Školicí akce
  • Panelové diskuse
  • Vzdělávací činnosti (školy, univerzity atd.) 
  • Umělecká vystoupení,
  • Dialogy, včetně výměny informací s tvůrci politik
  • Pouliční akce,
  • Workshopy
  • Kreativní a kulturní aktivity
  • Aktivity pro mládež

pozn. aktivity musí probíhat na lokální úrovni v České republice, období pro realizaci projektu je kdykoli od dubna 2019 do 30. března 2020.

 

Poskytnutý subgrant je ve výši 2 000 EUR / projekt.

Budou vybrány 3 projekty, které nejlépe splní zadané podmínky.

Termín pro podání projektu je nejpozději do 15.2.2019!

 

 

Poznámka: návrh rozpočtu je nutné přiložit ve formátu pdf a musí být pojmenovaný v této struktuře: Lot1_CzechRepublic_[Název vaší organizace/subjektu].pdf

 

 

Další možností je zažádat o tzv. grant Lot 2, který činí 7 500 EUR, zde je výběrové řízení rozšířeno o 15 členských zemí EU, vybírají se celkem 3 vítězné projekty ze všech 15 zemí dohromady.

Více informací o LOT2

 

 

 

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze