Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zapojení Zeleného domu Chrudim do kampaně Česko proti chudobě a nerovnostem v roce 2018

publikováno: 05.01.2019       téma: Ostatní

Zelený dům Chrudim se věnoval Cílům udržitelného rozvoje již od února. Započalo to účastí na Animalfestu v Pardubicích,

Animalfest Pardubice, 1.2.2018 Animalfest Pardubice, 1.2.2018 Animalfest Pardubice, 1.2.2018

dále jarními akcemi a naším programem ke Dni Země na Resselově náměstí v Chrudimi, na Pernštýnském náměstí v Pardubicích,

Den Země Pardubice, 20.4.2018 Den Země Pardubice, 20.4.2018 Den Země Chrudim, 24.4.2018

a také na Mikroklimatu v Praze na Proseku konaném koncem května.

Mikroklima Praha Prosek, 31.5.2018 Mikroklima Praha Prosek, 31.5.2018 Mikroklima Praha Prosek, 31.5.2018

Zde všude jsme představili výukový program Od lesů k pralesům, zaměřený prvotně na cíl č. 15 (chránit suchozemské ekosystémy). Nejprve jsme hovořili o našich lesích a životě v nich, dále o bezzásahových přírodních rezervacích a jejich významu, potom zamířili do přirozených lesů Zakarpatské Ukrajiny a nakonec se dostali do tropických deštných pralesů Indonésie. Ty velmi trpí kácením kvůli palmovému oleji používanému v potravinářství, drogerii či v pohonných hmotách. Důsledky ovlivňují nejen tamější ekosystémy, ale také obyvatele zde žijící ve znečištěném životním prostředí. Pěstování palmy olejné sebou nese také znečištění řek pesticidy, které ohrožují i moře. To už se dostáváme k cíli č. 14 (chránit oceány a mořské zdroje) a také k vymýcení chudoby - cíli č. 1. Palmové plantáže totiž nezaměstnají a nezasytí tolik obyvatel jako drobná políčka s různými plodinami. Tím že zanikla ve prospěch jedné rostliny, způsobilo to ztrátu původní obživy místních, což přineslo důsledky v omezení základních potravin v místě.

Dostáváme se i k cíli č. 2 (vymýtit hlad). Příchozí jsme tímto zvali na Festival jeden svět s výstavou Na čem se smaží Indonésie zapůjčenou z Educonu a vernisáží u našich partnerů v Klubu Agora při Šance pro Tebe v Chrudimi. Naše organizace je předním členem platformy Stop palmovému oleji a tak se toto téma přímo nabízelo.

Výstava Na čem se smaží Indonésie, Chrudim, 26.3.-30.4.2018

https://www.jedensvet.cz/2018/chrudim-novinky/442-vystava-na-cem-se-smazi-indonesie-v-klubu-agora

https://www.jedensvet.cz/2018/chrudim-doprovodne-akce/126-vernisaz-vystavy-na-cem-se-smazi-indonesie

Mimo programu Od lesa k pralesům jsme se zapojili do Ukliďme Česko, zorganizovali vycházky s ornitologem do přírodní rezervace Habrov a Městských sadů, uskutečnili dílnu zaměřenou na poznávání obojživelníků v parku Střelnice, účastnili se Dne s technickými službami Chrudim, Okresního kola Mladých zdravotníků s Českým červeným křížem Chrudim, Dne s Jitřenkou s Centrem sociální pomoci a jeho stacionáři anebo Dne udržitelného rozvoje v Městském parku.

 

V létě jste nás mohli vidět na Tour de Aleje u Přibyslavi (cyklojízda alejemi Vysočiny) pořádané spolkem Arnika.

Tour de Aleje u Přibyslavi, 14.7.2018 Tour de Aleje u Přibyslavi, 14.7.2018 Tour de Aleje u Přibyslavi, 14.7.2018

 

Česko proti chudobě a nerovnostem jsme prezentovali i během Letní školy globálního vzdělávání v Rumburce, kterou pořádal Národní institut dalšího vzdělávání ČR.

 Na podzim to bylo Hravé odpoledne na farmě Apolenka u Pardubic, Dny chudoby a Evropský týden mobility. Zelený dům Chrudim nechyběl na akcích Na kole jen s přilbou v Městském parku v Chrudimi, na Rozjímání o přírodě v denních stacionářích Jitřenka a Pohoda či na besedě v rámci Dnů zdraví v Klubu hurá na výlet v chrudimském kapucínském klášteře. Dále jsme v rámci Dnů zdraví připravili jednu z Výstavních prostor na Zemědělské škole Chrudim a představili aktivitu týkající se správného uchovávání potravin v chladničce nebo spižírně, a tím se věnovali 2. cíli Konec hladu a 12. cíli Odpovědné výrobě a spotřebě. http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9001 Návštěvníci z řad škol a široké veřejnosti přicházeli na to, jak se jednotlivé potraviny uchovávají a zda patří do chladničky či spižírny. Pro některé z nich bylo překvapením, že cizokrajné ovoce nepatří do ledničky, jelikož ho tam pravidelně dávají. Cílem této aktivity bylo pochopení toho, že správným uchováváním potravin předejdeme plýtvání s potravinami. To je jedno z pravidel předcházení vzniku odpadů, které každý z nás můžeme denně dělat a udělat. O návod „Jak správně uchovávat potraviny v chladničce“, který si mohli zájemci odnést domů, byl velký zájem.

Výstava na Střední škole zemědělské Chrudim, 5.10.2018 Výstava na Střední škole zemědělské Chrudim, 5.10.2018 Výstava na Střední škole zemědělské Chrudim, 5.10.2018

 

Pro příchozí účastníky Pochodu generací v rámci Dnů zdraví věnovaným cíli č. 3 (zajistit zdravý a kvalitní život), které tradičně pořádá Místní Agenda 21 Chrudim - Zdravé město Chrudim, zabývající se cílem č. 11 (udržitelná města a obce) v Městských lesích na Podhůře, jsme si připravili program zaměřený na vnímání přírody všemi smysly. Účastníci si mohli vyzkoušet svoje smysly a vytvořit si paletku z přírodnin nalezených v okolí.

Pochod generací v rámci Dnů zdraví, Chrudim, 10.10.2018 Pochod generací v rámci Dnů zdraví, Chrudim, 10.10.2018 Pochod generací v rámci Dnů zdraví, Chrudim, 10.10.2018

Dále byly připraveny hmatové pytlíky, ve kterých se skrývali různé zajímavosti, a smysl sluch mohli vnímat pomocí sluchové pexesa. Naše akce byly dále součástí i Týdne pro duševní zdraví.

Víkendovka trochu jinak Doubrav, 3.6.2018 Práce v přírodě s Hnutím Brontosaurus, 18.9.2018 Výsadba stromů, Douchův sad, Chrudim-Topol, 14.11.2018

Kromě toho jsme se také věnovali výsadbám ovocných stromů (starých krajových odrůd) jako je třešeň Kaštánka, Karešova a Medovka, či švestka Chrudimská, která byla vyšlechtěna věhlasným chrudimským zahradníkem Josefem Vaňkem. Vysazovali jsme je např. na Skutečsku nebo ve starém sadě u místní části Chrudimě – Topol. Dále jsme managementově udržovali přírodní lokality v Pardubickém kraji, kde jsme sekali travní porosty, hrabali trávu a čistili tůně od nánosů listí a rákosu s dobrovolníky Hnutí Brontosaurus https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/brontosauri-pomahali-20181101.html .

Práce v přírodě s Hnutím Brontosaurus, 18.9.2018 Práce v přírodě s Hnutím Brontosaurus, 18.9.2018 Víkendovka s Hnutím Brontosaurus, Prosetín, 31.10.2018

 

Mimoto naše organizace spolupracuje s dalšími organizacemi a buduje partnerství, ať je to Česko proti chudobě a nerovnostem, nebo to byla pomoc na Konferenci Říční krajina zabývající se cílem č. 14 (chránit oceány a mořské zdroje ), ale také klimatickými opatřeními a zadržováním vody, což se týká cíle č.13. Prohlášení 119 účastníků je zde: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/david-pithart-prohlaseni-konference-ricni-krajina-2018 . V Chrudimi jsme se spojili na jaře ohledně problematiky využití nepotřebných věcí a vznikem nového Re-Use centra spadajícího pod cíl č. 12 (udržitelná výroba a spotřeba), které bylo na podzim slavnostně otevřeno v areálu Technických služeb. https://www.slatinak.cz/ve-verejne-ankete-vyhral-zamer-re-use-centra-v-chrudimi/ http://www.zelenydum.estranky.cz/clanky/re-use-centrum-v-chrudimi.html http://www.enviweb.cz/112283

A v neposlední řadě jsme se připojili k petici Vraťme život do krajiny od České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/. Má za cíl upozornit na pesticidy v povrchové i podzemní vodě, na nehospodárné využívání vody, na erozi půdy či na snížení biodiverzity a zasadit se o lepší Společnou zemědělskou politiku. Jde o témata týkající se cílů 3, 4, 12, 13, 14, 15 i 16.

 

Tibor Schwarz, Zelený dům Chrudim

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze