Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Tisková zpráva Klimatické koalice

publikováno: 30.11.2019       téma: Změna klimatu a rozvoj

OSN, Evropský parlament, nevládní organizace a sílící hlas veřejnosti vyzývají politiky k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. V pondělí začne výroční konference OSN o změně klimatu v Madridu. O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25. Jednat se bude také o pravidlech pro mezinárodní obchodování s emisemi.

„Klimatická změna nezpochybnitelně způsobená průmyslovou činností má nejen katastrofické důsledky na životní prostředí, ale také obrovské sociální dopady zejména v nejchudších zemích, které se na emisích skleníkových plynů podílejí ze všech nejméně. Tato nespravedlivá distribuce má být kompenzována Zeleným klimatickým fondem. ČR je se svými 12,5 tunami skleníkových plynů na 1 obyvatele 4. největší znečišťovatel v EU, a přesto se ke své odpovědnosti nehlásí. Vyzýváme proto vládu ČR, aby začala jednat a v souladu se svými závazky o naplňování cíle SDG 13 schválila a navýšila příspěvek do Zeleného klimatického fondu a přestala blokovat dohodu EU o uhlíkové neutralitě.“

Stanislava Tomková, koordinátorka kampaně Česko proti chudobě a nerovnostem

Ke stažení

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze