Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Evropa podle neziskových organizací neplní sliby rozvojovému světu

publikováno: 10.05.2007       téma: Ostatní

Tisková zpráva sdružení FoRS a evropské konfederace CONCORD Praha/Brusel České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS se připojuje k dalším neziskovým organizacím napříč celou Evropou, které kritizují skutečnost, že klíčové státy Evropské unie neposkytují pomoc nejchudším zemím světa ve výši, jakou jim přislíbily. Členské státy EU se kolektivně zavázaly k postupnému zvyšování pomoci nejchudším zemím světa u příležitosti konference OSN Financování pro rozvoj v roce 2002 a v rámci Evropského konsenzu o rozvoji v roce 2005. Zvláštní zpráva – Ještě netleskejte! Hrozí, že evropské vlády nedodrží své sliby. – bude zveřejněna 11. 5. v Bruselu a dalších zemích EU. Evropské neziskové organizace sdružené v konfederaci Concord upozorňují na to, že řada evropských vlád není schopna dodržet své závazky pomoci chudým zemím do roku 2010, pokud razantně nezvýší skutečnou výši poskytované pomoci. Evropská konfederace humanitárních a rozvojových organizací CONCORD, jejímž členem je také FoRS, ve zprávě vyzývá evropské vlády, aby poskytovaly vyšší pomoc rozvojovým zemím. Pomoc by podle CONCORD měla směřovat ke snižování chudoby a sociálních nerovností. Vlády by proto měly učinit další kroky ke zvyšování efektivnosti a transparentnosti rozvojové pomoci. Řada evropských vlád zkresluje své statistiky o poskytované rozvojové pomoci prostřednictvím započítávání odpouštění dluhů (zejména Iráku a Nigérii). Dalšími položkami, které pomáhají navyšovat statistiky poskytované pomoci, jsou výdaje poskytované na pomoc uprchlíkům a zahraničním studentům v evropských zemích. V roce 2006 tyto částky „nepřímé pomoci“ činily téměř třetinu vykazované zahraniční rozvojové spolupráce celé EU – tj. cca 13,5 mld. EUR. „Ne vždy se zdá, že je snižování chudoby hlavním cílem evropské pomoci“, vysvětlil Justin Kilcullen, prezident Evropské konfederace nevládních organizací CONCORD. „Bezpečnost, geopolitické aliance a domácí zájmy často převládnou“. „V České republice vnímáme kromě stále nedostatečného objemu pomoci jako hlavní problém neefektivní nastavení rozhodovacího a administrativního systému rozvojové pomoci na státní úrovni“, říká Veronika Divišová ze společnosti Člověk v tísni, která se společně s dalšími členy Fóra pro rozvojovou spolupráci podílela na sestavování údajů o České republice. „Systém je také relativně slabě zaměřen na řešení skutečných potřeb chudých zemí“, řekla Divišová. Zpráva odkrývá, že právě tyto prostředky by mohly zachránit 1 400 žen v chudých zemích, které každý den umírají při porodu v důsledku nedostatečné zdravotní péče. Nebo by mohly pomoci 4 000 dětí, které každý den přichází o život z průjmových onemocnění anebo by umožnily 80 miliónům dětí školní vzdělání. „Pokud evropské vlády nezvýší pomoc, chudé země do roku 2010 obdrží od Evropy o padesát miliard eur méně, než kolik jim bylo slíbeno“, říká Lucy Hayes z organizace Eurodad – Evropské sítě pro dluh a rozvoj. Zpráva rovněž zdůrazňuje fakt, že evropské vlády se zavázaly výrazně zvýšit pomoc Africe, přesto objemy pomoci se od roku 2004 nezměnily. „Je sice třeba více zdrojů, ale samotné zvyšování objemů pomoci nestačí“, říká Hussaini Abdu, koordinátor Africké regionální pobočky organizace ActionAid. „Evropské vlády mají morální povinnost nejen zvyšovat prostředky na pomoc, ale také zajistit, aby peníze byly efektivně a cíleně využívány přímo v chudých zemích světa“. Dalšími nedostatky je samotná forma poskytování pomoci. Všechny země EU, kromě Irska a Velké Británie, dále podmiňují rozvojovou pomoc nákupem svého vlastního zboží a služeb v zemích příjemců. Tím se hodnota pomoci chudým zemím snižuje o další třetinu. Přibližně jedna pětina pomoci sestává z technické asistence, která je ale pro budování kapacit chudých zemí z velké části neefektivní. Pomoc je chudým zemím distribuována nepředvídatelně, což vážně zabraňuje jejich schopnost plánovat rozpočty a rozvojové strategie. Více informací poskytnou: Jana Krczmářová, ředitelka, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, +420 777 756 700 Veronika Divišová, koordinátorka mezinárodních vztahů, Člověk v tísni, o.p.s., +420 226 200 405, +420 777 787 928 Robert Shaw, ActionAid Media and Advocacy Officer: +32 (0) 496 205 447 Ester Asin Martinez, CONCORD EU Policy Officer: +32 (0) 743 87 81
Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze