Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Oficální zpráva z Pochodu proti hladu 2007

publikováno: 16.05.2007       téma: Pochod proti hladu

Uskutečnil se další ročník Pochodu proti hladu (Praha, neděle 13. května 2007)

(Marcela Zahálková, David Šifra, o.s. VARA ČR)  

Mohutným stromovím porostlý a Vltavou obklopený Střelecký ostrov v samém srdci Prahy byl pro letošní ročník zvolen jako „základní tábor“. Tato romantická lokalita zvítězila před všemi jinými možnostmi, i přes svoji z organizačního hlediska náročnou přístupnost. Poté, co se nám podařilo po velmi „sympatickém schodišti“ na vlastních hřbetech či na hřbetech našich asi 80 přátel a kamarádů, neboli dobrovolníků, na ostrov nanosit několik desítek tun všelijakého „arzenálu“ (podium, stánky, občerstvení, veškerou hudební aparaturu a další nezbytnosti jako záchodky apod.), zdálo se, že nás může zaskočit již jen počasí. Příroda k nám ale tentokrát byla velmi štědrá, bylo překrásně! S čím jsme nepočítali, byl problém s agregátem, když se teprve těsně před zahájením akce při současném spuštění všech spotřebičů ukázalo, že stávající technika neutáhne příkon elektrické energie, ačkoli jsme byli ujišťováni pracovníky energetiky, že vše bude OK. Nakonec jsme museli oželet kávovar, který jak se ukázalo mezi všemi spotřebiči (včetně hlavní produkce) potřeboval největší příkon. Čímž se zároveň omlouváme účastníkům akce, že nebyla káva.

Akce byla zahájena Michalem Brožou, šéfem Informačního centra OSN v ČR a následně byl Pochod odstartován ústy generálního sekretáře Českého olympijského výboru Petra Hrubce, který přednesl zdravici předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska, který byl jedním z patronů letošního ročníku (vedle ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a Organizací OSN působících v ČR – IC OSN, UNICEF, UHCR a WHO).

Poté se účastníci za mobilního hudebního doprovodu členů skupiny BENGAS v oranžovo modro bílých tričkách organizace Světového potravinového programu OSN Fight hunger – Walk the World, nesoucí i logo TNT (hlavního partnera akce) vydali na Pochod přes Kampu a Mánesův most směrem ke Karlovu mostu. Dále pak po staré královské cestě Nerudovou ulicí k ministerstvu zahraničních věcí a Pražskému hradu, kde byl Pochod oficiálně ukončen, aby mohl být následně znovu zahájen za Pražským hradem.

Tato technická pomlka musela být učiněna z důvodu, že v letošním roce oproti loňskému ročníku Pochod proti hladu obdržel od Správy Pražského hradu zamítnutí žádosti k povolení průchodu průvodu nádvořími Pražského hradu, i přes zcela pokojný průběh v loňském roce. V letošním roce jsme tedy byli nuceni projít nádvořími Pražského hradu nikoli v průvodu, ale jako „turisté“. Po znovu zahájení Pochodu v ulici na Opyši se Pochod účastníků přes Klárov a malebnou Kampu vrátil zpět na Střelecký ostrov.

Pochod v Praze byl dále ovlivněn průběhem Pražského mezinárodního maratonu, který se konal ve stejnou dobu v centru Prahy. Abychom nenarušili průběh maratonu, vyrazili jsme na Pochod již v 9.45 (tj. o čtvrthodinku dříve, než se akce koná po celém světě) tak, abychom se včas dostali na Karlův most a vyklidili tak pole prvním běžcům. Konání maratonu ovlivnilo i účast na naší akci – loni se ji zúčastnily asi dva tisíce lidí. V neděli se díky omezením hromadné dopravy, která si vyžádal maratonský běh, nepodařilo dostat některým zájemcům na Střelecký ostrov včas, jiní při vědomí, jak to dnes „vypadá“ v centru Prahy, raději Pochod vzdali.   

Podle našich odhadů se pražského Pochodu (Pochod se konal i v Děčíně), doprovázeného i zdravotníkem Českého červeného kříže, zúčastnilo okolo 1.000 lidí. 

 

Festival 

Pod vedením Martina Douši (Klub Mlejn) byl ve 12.15 za postupného přicházení účastníků Pochodu (účastníci Pochodu museli čekat před mostem Legií až přeběhnou maratonští běžci…) zahájen festival. Hudební produkci odstartovala skupina BENGAS (jedno z nejlepších, ne-li nejlepší, romské hudební uskupení v ČR…) za současné produkce sound systému na špičce ostrova (LEDO FREDO a další). Na hlavním podiu se představilo postupně 19 skupin, z důvodu nemoci nemohli přijet New Kids Underground a omluvili se též Black Chocholade. V podvečer vystoupil Jan Kalousek se svojí skupinou a celou produkci uzavřela skupina Sunset BLVD. Asi největší úspěch v průběhu dne u posluchačů na ostrově sklidila skupina TIDITADE se svými pokými tanečnicemi. U sound systému se postupně vystřídalo několik DJs. Návštěvníci si tak podle chuti mohli zvolit druh muziky.

Pro děti byl připraven dětský koutek – skákací nafukovací hrad, vláčková autodráha a velké puzzle.

Bylo možno zde shlédnout výstavy neziskových organizací – Česko proti chudobě, fotografie z Afghánistánu a Pákistánu (David Šifra, VARA ČR), informační stánek Informačního centra OSN, produkty značky FAIR TRADE (organizací Ekumenická akademie a FAIR TRADE), produkty z chráněné dílny projektu organizace Člověk v tísni realizovaného v Namibii, info stánek INEX – SDA a ADRA.

Lidé přicházeli a odcházeli, v průběhu odpoledne a večera se na akci objevilo odhadem 3.000 návštěvníků. Co ale máme spočítáno přesně, účastníci akce v nádherném letním počasí spořádali celkem 30 sudů nealkoholického piva Radegast a 3 sudy limonády. Většina přítomných také ochutnala speciality indické a asijské kuchyně.

Akce pokračovala až do 22. hodiny, kdy byla ukončena.

Souběžně s večerní částí programu na Střeleckém ostrově byla v pražském klubu Rock Cafe odstartována od 20.hod after party, kde se představila řada DJs, z nichž asi největší pozornost publika přitáhl Drunken Boomerang a FredoLedo. Afterparty pokračovala až do pozdních hodin.

 

Sbírka

V souvislosti s akcí je od loňského května nepřetržitě pořádána i veřejná sbírka ve prospěch organizace Světového potravinového programu OSN. Její výtěžek bude použit na projekty WFP OSN „School Feeding Programme“ pro hladovějící děti v Tanzanii a Afghánistánu.

Ke dni 12.5.2007 celkový výtěžek naší sbírky činil 161.854,- Kč. Dne 13.5.2007 se přímo na akci Pochod proti hladu vybralo dalších 17.457,- Kč. Finanční příspěvky nabíhají i nadále přímo na účet sbírky či formou DMS.   

Sbírka nepřetržitě pokračuje, pomoci můžete i Vy. Finanční příspěvek lze zaslat na speciálně v loňské roce založené sbírkové bankovní konto 11 26 11 26 / 0300 , nebo můžete přispět formou zaslání DMS na číslo 87777 s textem: DMS PROTIHLADU. Cena jedné DMS je 30,- Kč, z toho na účet sbírky jde 27,- Kč.

 

Poděkování

Děkujeme všem Patronům akce, partnerům, všem umělcům, zdravotníkům, kolegům, všem, kteří se Pochodu proti hladu zúčastnili i všem dalším, kteří nám pomohli či naši akci jakkoliv podpořili.

Zejména děkujeme všem našim přátelům, dobrovolníkům, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit.

 

V Praze dne 15.5.2007

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze