Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Koncert Česko proti chudobě vyzve k podpoře rozvojových zemí

publikováno: 21.08.2007       téma: Dny proti chudobě

V pražském Abatonu vystoupí 15.září Jan Kalousek i Xavier Baumaxa

Praha - V rámci kampaně Česko proti chudobě proběhne v sobotu 15. září od 17:00 koncert v pražském klubu Abaton. Zahrají zde hudebníci všech žánrů – například Xavier Baumaxa, Jan Kalousek nebo latinskoamerické uskupení AztekanayaS. Vstupné 99 Kč.

Mezi produkcí jednotlivých účinkujících vystoupí zástupci kampaně Česko proti chudobě, kteří promluví o problémech rozvojového světa a o tom, jak se Češi zapojují a mohou zapojit do snah o jejich odstranění. Za tímto účelem budou připraveny také informační stánky a materiály. Návštěvníci se tak například dozvědí podrobnosti o možnostech dobrovolnictví v rozvojových zemích nebo o tom, jak „odpovědně“ nakupovat. Prodávat se budou také čokolády, káva, čaj a další potraviny s certifikací Fair Trade a řemeslné výrobky z chráněné dílny v Namibii.

Potvrzené kapely: Xavier Baumaxa, Jan Kalousek, The SLOT, AztekanayaS (Mex, Kol, Chile, Německo), Sunset BLVD, Grand Slam, Vision Days. Další účinkující v jednání, program bude průběžně aktualizován na www.ceskoprotichudobe.cz. Zde budou také uveřejněny informace o kulturních akcích v dalších městech.


Pro podrobné informace o koncertu kontaktujte Davida Šifru, vara_czech@seznam.cz, tel. 777 943 133

Pro informace o kampani Česko proti chudobě kontaktujte Barboru Umancovou, barbora.umancova@clovekvtisni.cz, tel. 226 200 467 

Za kampaní Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz) stojí koalice nevládních organizací, které se zabývají rozvojovou a humanitární pomocí, vzděláváním, životním prostředím či mezinárodní politikou (ADRA, Člověk v tísni, Nadace Divoké Husy, Educon, Ekumenická akademie Praha, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, Glopolis, Inex-SDA, VARA ČR, Zelený kruh a řada dalších).
Jde o čistě informační kampaň, odkazující k problematice světové chudoby, oddlužení a tzv. rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cílem je informovat o možnostech aktivního zapojení každého člověka a zároveň získat podporu pro požadavky kampaně. Mezi ty patří větší a lepší pomoc ze strany ČR, odpuštění dluhů nejchudším zemím, spravedlivější pravidla mezinárodního obchodu, zodpovědný přístup k životnímu prostředí apod. Kampaň je součástí široké mezinárodní koalice Globální výzva k akcím proti chudobě (GCAP, www.whiteband.org), jejímž nejznámějším počinem byly koncerty Live 8 v roce 2005.
Česko proti chudobě vrcholí 14.-15. září, kdy proběhnou informační a kulturní akce v 26 městech České republiky – budou připraveny informační stánky, koncerty, program pro děti apod.

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze