Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Parlamentní debata “Rozvojové cíle tisíciletí” 15. října 2007

publikováno: 20.10.2007       téma: Ostatní

Mezi 15. až 22. říjnem 2007 proběhly ve 12 nových členských zemích EU parlamentní debaty k Rozvojovým cílům tisíciletí. Akce byly financovány Evropskou komisí v rámci projektu „Parliamentary debates on MDGs in 12 European Union new Member States“, realizovaného organizací United Nations Development Programme.

EU          EDD            UNDP


V České republice bylo zvoleno téma: „Přispívá Česká republika dostatečně k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a ke zmírnění dopadů klimatických změn?“.

Debata se uskutečnila 15. října 2007 pod záštitou Ondřeje Lišky, poslance Parlamentu ČR a předsedy Výboru pro evropské záležitosti PČR, v Sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1. Organizátorem bylo občanské sdružení EDUCON jménem kampaně Česko proti chudobě (ČpCH), ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Mediálním partnerem byl týdeník Ekonom.


Česko-anglická brožura k parlamentní debatě  

PDF Česko-anglická brožura k parlamentní debatě (PDF,5.4 MB)

 

Fotografie z debaty 

Fotografie z debaty (10 snímků).

 

Cíle debaty:
1. Diskuse k současnému stavu rozvojové spolupráce České republiky
2. Podpora Rozvojových cílů tisíciletí
3. Diskuse k přístupu ČR k otázkám klimatických změn a rozvoje, včetně přípravy prezentace na Evropských rozvojových dnech
4. Diskuse k přípravě ČR na předsednictví EU v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce
Cílem debaty bylo nejen diskutovat vybrané problémy související s Rozvojovými cíli tisíciletí a s jejich naplňováním v poločase, ale i hledat možná řešení, jak současný stav zlepšit.

Debata byla členěna do 4 programových bloků.

Obsahem prvního bloku byla úvodní vystoupení k tématu a rolím jednotlivých institucí v procesu naplňování Rozvojových cílů tisíciletí jakož i přípravě Evropských rozvojových dnů 2007.
Vystoupili:
· Dagmar Trkalová, ČpCH / FoRS
· Ondřej Liška, poslanec, Poslanecká sněmovna PČR, předseda Výboru pro evropské záležitosti
· Martin Stašek, tiskový mluvčí, Zastoupení Evropské komise v ČR
· Daniel Hanšpach, Regionální kancelář UNDP Bratislava

Druhý blok se věnoval tématu „Rozvojové cíle tisíciletí v poločase – Čas pro činy, ne důvod k optimismu“, moderoval Petr Němec, novinář z týdeníku Ekonom.
Vystoupili:
· Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze – Dlouhodobé záměry Rozvojových cílů tisíciletí
· Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu – Politika EU a ČR v Evropském parlamentu, zaměřená k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí
· Jan Kára, Ministerstvo zahraničních věcí – Rozvojové cíle tisíciletí a pozice České republiky
· Robert Stojanov, Univerzita Palackého v Olomouci - Rozvojové cíle tisíciletí - závazky a realita

Třetí blok byl na téma „Zahraniční rozvojová spolupráce – Efektivní, dostatečně financovaná a transparentní“ a moderoval ho Šimon Pánek, předseda Správní rady, FoRS
Vystoupili:
· Hana Ševčíková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce v zastoupení Heleny Bambasové, náměstkyně ministra, Ministerstvo zahraničních věcí – Rozvojová odpovědnost a české předsednictví EU
· Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí – Rozpočtování a financování zahraniční rozvojové spolupráce
· Jiří Silný, ČpCH – Oddlužení jako nezbytný nástroj rozvoje

Závěrečný čtvrtý blok byl věnován klimatickým změnám a rozvoji, role moderátora se ujal novinář Ivan Hoffman.
Vystoupili:
· Michal Pastvinský, ředitel odboru rozvojové a projektové spolupráce, Ministerstvo životního prostředí – Česká republika, programy a rozvojová spolupráce v oblasti snižování dopadu klimatických změn
· Petr J. Kalaš, poradce premiéra – Česká republika a Evropské rozvojové dny
· Vojtěch Kotecký, ČpCH – Změny klimatu v kontextu české politiky
· Jan Hamáček, předseda Zahraničního výboru, Poslanecká sněmovna PČR – Společensky a ekologicky odpovědný rozvoj

K jednotlivým tematickým blokům probíhaly diskuse resp. dotazy účastníků směrem k panelistům.  Debaty se zúčastnilo celkem 81 lidí.

Seminář shrnula a uzavřela Dagmar Trkalová:
„Složení účastníků napříč spektrem – politici, úředníci, mezinárodní instituce, nevládní a privátní sektor, školy, univerzity, média atd. – vystihlo skupiny, které by měly a mají co říci k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a ke zmírnění dopadů klimatických změn. Odnášíme si všichni souhrnné informace o současném stavu naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve světě. Máme spíše dojem, částečnou informaci, o tom, jak si vede ve svém přispívání k naplňování těchto cílů ČR. Kampaň Česko proti chudobě a FoRS však očekávají, že k českému předsednictví EU naše republika jasně řekne, jak přispívá k naplňování rozvojových cílů, a proto by měla v této souvislosti vzniknout nová zpráva (poslední je z roku 2004).
Oceňujeme první kroky vlády k racionalizaci ZRS jakož i výhled dalších kroků, na konci kterých by se ČR od roku 2011 měla stát standardní dárcovskou zemí.
K symbolické polovině plnění rozvojových cílů zaslala kampaň ČpCH dopis ministru financí Kalouskovi, ve kterém vyjádřila znepokojení nad střednědobým výhledem plánovaných prostředků na ZRS. Proto lze považovat náznak vylepšování této situace ve vystoupení náměstka ministra financí Zídka za dobrou zprávu. Potěšující je, že úsporné kroky ve státním rozpočtu k přijetí euro by něměly být na úkor prostředků na ZRS a na vědu a výzkum. Přesto, že ČR patří z hlediska výše prostředků na ZRS k nejlepším z nových členských států, přece jen by měla činit vše, aby nás její snahy přivedly co nejblíže k 0,17 % HND poskytovaných na ZRS v roce 2010.
Téma globální změny podnebí a rozvojové země nás přivedlo k několika závěrům:
· Česká republika, jeden z předních znečišťovatelů (v přepočtu na obyvatele), musí chudým zemím pomoci, aby se s výkyvy klimatu vyrovnaly.
· Mezinárodní společenství připravuje novou smlouvu, jež naváže na Kjótský protokol poté, co s koncem prosince 2012 vyprší lhůta k jeho splnění. Česká republika musí v globálních jednáních aktivně a účinně přispívat k tomu, aby závazky v dohodě byly stanoveny tak, že zajistí udržení teploty pod dvoustupňovou hranicí.
· Z hlediska uhlíkového rozpočtu stát musí podniky účinně motivovat k inovacím a investicím do vysoce efektivních, čistých technologií. Rozhýbe tak důležitý trh, perspektivní průmyslová odvětví a vytvoří nová pracovní místa.

Věřím, že naše dnešní jednání přispěje k prezentaci České republiky na Evropských rozvojových dnech."

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze