Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Možnost hlásit se na dobrovolnické projekty GLEN v Africe a Asii

publikováno: 21.11.2007       téma: Žádosti o pomoc

Mladí lidé mají možnost pracovat na dobrovolnických projektech v rozvojových zemích

Praha, 16.11.2007 – INEX-Sdružení dobrovolných aktivit nabízí možnost vyrazit v roce 2008 jako dobrovolník na tříměsíční projekt do Vietnamu, Mongolska, Zambie, Keni nebo Nigérie v rámci programu GLEN.
 

O co v programu GLEN běží?

- Ve dvojici s kolegou z Německa působíte tři měsíce na projektu v rozvojové zemi jako dobrovolník 
- Před odjezdem na projekt absolvujete dva týdenní přípravné semináře, které vám pomohou lépe se orientovat a žít v rozvojové zemi
- Po návratu z projektu jste zapojeni do projektů rozvojového vzdělávání, realizujete vlastní aktivity rozvojově vzdělávacího charakteru

Podmínkou účasti je úspěšné absolvování výběrového řízení. Uzávěrka písemného přihlašování je 31. ledna 2008!

 

K tomu, abyste se mohli hlásit musíte splňovat následující podmínky:

- je vám 21-29 let
- máte velmi dobrou znalost angličtiny (kromě komunikace s tandem partnerem a místní organizací, budete angličtinu potřebovat také na přípravných seminářích, které probíhají v angličtině)
- účastí v GLENu se zavazujete k zapojení se a/nebo organizaci ponávratových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o globálních problémech (vycházející ze zážitků, které máte)
- máte silnou motivaci k účasti na projektu (plně rozumíte programu GLEN a tomu čemu se svou účastí zavazujete)
- máte schopnosti a kvalifikaci odpovídající požadavkům daného projektu (např. studium daného oboru, praxe v rámci školy, dobrovolnictví apod.)
- máte základní přehled o rozvojové spolupráci, rozvojovém vzdělávání, hlavních aktérech v této oblasti (v ČR, i ve světě), o mezinárodních vztazích a mezinárodních dohodách souvisejících s tématem
 
Hrazena je vaše účast na 2 přípravných a 1 ponávratovém semináři. Dostáváte také příspěvek na cestovné a stravné, víza, očkování a pojištění, ze kterého si hradíte letenku a náklady, které máte během vašeho pobytu na projektu (ubytování, stravování apod.)

Více informací k přihlašování, k programu GLEN a k tomu, co musíte splňovat a kam se můžete hlásit na www.inexsda.cz.
 
Kontakt:

Lucie Bilderová
Koordinátorka programu GLEN v ČR
INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s.
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel. 234 621 527, mobil 731 163 670
e-mail: lucka@inexsda.cz  
www.inexsda.cz

 
Informace o programu GLEN

GLEN – Global Education Network of Young Europeans Program od roku 2004 zprostředkovává dobrovolnické projekty v rozvojových zemí. Je založen na spolupráci dvanácti neziskových organizací z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, Slovinska, Malty, Rakouska, Německa a Francie.
Na každém projektu GLEN spolupracuje vždy dvojice nebo trojice účastníků složená z jednoho či dvou německých dobrovolníků a jednoho dobrovolníka z České republiky (resp. jiného nového členského státu EU).

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze