Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Školení pro zájemce o rozvojovou problematiku

publikováno: 18.05.2008       téma: Informace o akcích

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit pořádá víkendový seminář, který je určen všem zájemcům o rozvojovou problematiku. Během víkendu vás čekají interaktivní semináře a workshopy o dané rozvojové pomoci a mezikulturním poznávání, diskuse s odborníky, simulované situace i hry.

Dozvíte se o možnostech zapojení se do rozvojové spolupráce v Asii, Africe a Latinské Americe.

Kde: Venkovské centrum INEX-SDA v Kosteleckých Horkách u Chocně.

Kdy:   23.5.-25.5.2008 nebo 20.6.-22.6.2008

Poplatek: 500,- Kč.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

JPG  letáček - více informací, 132 kB

Bližší informace: Jitka Evanová, 222 362 715, region2@inexsda.cz  

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze