Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

MDG´15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách

publikováno: 27.05.2008       téma: Informace o akcích

MDG 15Od školního roku 2007/2008 realizuje Partners Czech, o.p.s. spolu s neziskovými organizacemi z Francie, Anglie, Belgie a Polska a učiteli ze Senegalu a Indie tříletý mezinárodní vzdělávací projekt „MDG´15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách“ zaměřený na podporu rozvojového vzdělávání na středních školách. Cílem projektu je zvýšit povědomí studentů o situaci v rozvojových zemích a vést je k aktivní podpoře Rozvojových cílů tisíciletí.

Jde o tři dny, které škola může za jejich podpory věnovat aktivní diskusi a účasti na akcích, které jsou zaměřené na Rozvojové cíle tisíciletí.

M-day: Jak se žije v Africe? Co jsou Rozvojové cíle tisíciletí?
prezentace a diskuse o životě v Africe a Rozvojových cílech tisíciletí za účasti zástupce jedné z afrických zemí
 
D-day: Rozvojové cíle v akci
akce studentů zaměřené na propagaci rozvojových cílů tisíciletí; jejich prezentace v rámci projektového dne 
 
G-day: Vítězné počiny
vyhlášení výsledků projektového dne na každé škole

Více informací k MDG-days.

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze