Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvoj v Africe: Jak naplnit MDG do roku 2015?

publikováno: 01.07.2008       téma: Ostatní

V egyptském Šarm al-Šejku byla dnes představiteli OSN a Africké unie zveřejněna zpráva o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) v Africe. Zpráva obsahuje doporučení zvláštní skupiny zřízené generálním tajemníkem OSN v roce 2007 (Africa Steering Group). Ta mají vést ke zvrácení zatím negativního vývoje plnění miléniových cílů na tomto kontinentu. Doporučeními se bude zabývat nadcházející summit G8 (7.-9. července) i dvě zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o rozvojových cílech v září v New Yorku.

V poločase plnění cílů MDG většina afrických zemí nesměřuje k jejich splnění, a to i přes zlepšený výkon mnoha afrických ekonomik. Za zaznamenání přesto stojí řada úspěchů poslední doby, např. rozšíření možností léčby HIV/AIDS, zvýšení zemědělské produkce, dramatický nárůst školní docházky i zlepšený přístup k nezávadné vodě. Silný pokrok v naplňování MDG je proto realistický, především pokud dojde k vhodné kombinaci kvalitních národních programů a adekvátní rozvojové pomoci ze strany mezinárodního společenství.

Pokud budou dodrženy již existující mezinárodní závazky ve prospěch rozvoje v Africe, můžeme očekávat další úspěchy. Navíc, tyto závazky stačí k tomu, aby Afrika byla nakonec v plnění MDG úspěšná. Cílem zprávy řídící skupiny pro MDG v Africe zveřejněné v Egyptě za účasti zástupkyně generálního tajemníka OSN Ashi-Rose Migirové a předsedy Komise AU Jeana Pinga, je převést existující závazky do konkrétní akce ve prospěch plnění MDG v Africe.

Celou zprávu můžete stáhnout z internetu ve formátu pdf

http://www.mdgafrica.org/achieving_mdg.html

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze