Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ OSN: Úspěchy v potírání chudoby ve světě v ohrožení

publikováno: 12.09.2008       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE
12. září 2008

Tisková zpráva OSN

Zpráva o plnění rozvojových cílů tisíciletí 2008: 
 

Úspěchy v potírání chudoby ve světě v ohrožení 

PRAHA, 12. září 2008 (Informační centrum OSN) – V sídle Organizace spojených národů v New Yorku byla včera zveřejněna výroční zpráva o plnění tzv. rozvojových cílů tisíciletí (MDG). Projekt namířený na zlepšení životních podmínek nejchudších lidí přijaly v roce 2000 všechny členské státy OSN. Celkem osm cílů je zaměřeno na omezování chudoby, snižování mateřské a dětské úmrtnosti, posilování postavení žen, na ochranu životního prostředí i vytváření spravedlivějších podmínek mezinárodního obchodu do roku 2015.

Všechny rozvojové cíle byly jasně vymezeny a kvantifikovány, včetně řady souvisejících úkolů a měřitelných ukazatelů pokroku. Hlavním závěrem letošní průběžné zprávy je, že v potírání chudoby bylo celkově dosaženo solidních výsledků. Ty ale může ohrozit prudký nárůst cen, zejména potravin a ropy, a zpomalení ekonomiky ve světě.

Podle zprávy OSN Millennium Development Goals Report 2008 přispívají od roku 2002 rostoucí ceny nerostných a zemědělských surovin k výraznému růstu rozvojových ekonomik. Tento vývoj ale může vážně ohrozit prudké zdražování cen potravin a ropy v posledním období.

Podle nově zpracovaných odhadů Světové banky je počet chudých lidí v rozvojových zemích vyšší, než se donedávna předpokládalo. Namísto dosud uváděné jedné miliardy je to 1,4 miliardy. I tak došlo k poklesu chudoby v letech 1990 - 2005 z 1,8 na 1,4 miliardy lidí. Reálný je tedy i cíl snížení počtu chudých na polovinu do roku 2015. Obrovské rozdíly ale existují mezi jednotlivými regiony světa. Počty chudých výrazně klesají ve východní Asii, zejména v Číně. V jiných regionech je pokles mnohem střízlivější. V subsaharské Africe a státech bývalého Sovětského svazu počet chudých naopak v letech 1990 – 2005 vzrostl.

Celkový pozitivní trend ale mohou podle zprávy OSN ohrozit vysoké ceny potravin. Nejvíce se to projevuje v subsaharské Africe a jižní Asii, kde současně žije i nejvíce chudých. „Zpomalování ekonomiky snižuje příjmy chudých, potravinová krize naopak zvyšuje počet hladových. Miliony lidí jsou tak nově zatlačovány do pasti chudoby. Negativně chudobu ovlivňuje i klimatická změna, vůči níž jsou nejzranitelnější právě ti nejchudší,“ varuje v úvodu zprávy OSN generální tajemník Ban Ki-moon. „Nesmíme dopustit, aby tyto faktory ohrozily plnění stanovených rozvojových cílů,“ zdůraznil. 

Důležitá zářijová jednání v OSN

Spojitost mezi chudobou, klimatickou změnou a vysokými cenami potravin a ropy bude jedním z hlavních bodů letošního zasedání Valného shromáždění, které v New Yorku zahájí 16. září. Generální tajemník při té příležitosti svolal na 25. září do sídla OSN vysoké představitele států k naléhavému jednání o rozvojových cílech tisíciletí. Zúčastní se téměř stovka nejvyšších představitelů států. Českou delegaci povede ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Kromě politických elit se jednání zúčastní i vysocí představitelé soukromého sektoru, nadací a nevládních organizací. Další z významných akcí v sídle OSN bude zasedání na vysoké úrovni o rozvoji v Africe, plánované na 22. září. 

Jak si stojíme v roce 2008?

Letošní výroční zpráva o plnění MDG, již čtvrtá v pořadí, vychází ze statistik 25 organizací OSN a jiných mezinárodních institucí. Zprávu vydává Odbor OSN pro ekonomické a sociální otázky (DESA).

Pozitivní trendy

 • Základní školy navštěvuje 90 procent dětí. Cílem je do roku 2015 dosáhnout stoprocentní docházky. V osmi z deseti regionů světa se to zřejmě naplní již brzy.
 • Poměr dívek a chlapců na základních školách je v šesti regionech téměř vyrovnaný.
 • Úmrtnost na spalničky byla v letech 2000 – 2006 snížena o jednu třetinu. 80 procent dětí v rozvojovém světě bylo proti spalničkám očkováno.
 • Více než jedna a půl miliardy lidí získala od roku 1990 přístup k nezávadné pitné vodě. Avšak díky vysychání některých zdrojů dnes žijí tři miliardy lidí v oblastech, jimž hrozí nedostatek vody.
 • Díky investicím soukromého sektoru se v rozvojovém světě rychle rozšiřují oblasti pokrytí signálu mobilních telefonů a dostupnost základních léků.
 • Oddlužení některých zemí vedlo ke zvýšení výdajů na zdravotnictví a školství. V roce 2006 vydaly rozvojové země na splácení vnějších dluhů 6,6 procenta příjmů z vývozu, v roce 2000 to bylo 12,5 procenta.

Negativní trendy

 • Při porodu nebo následkem komplikací během těhotenství každoročně umírá více než půl milionu žen.
 • Podvýživou trpí čtvrtina dětí rozvojového světa.
 • Téměř polovina populace rozvojového světa nemá k dispozici kanalizaci a základní hygienická zařízení.
 • Více než třetina rychle rostoucí městské populace žije ve slumech.
 • Dvě třetiny žen rozvojového světa žijí z nejistých příjmů z vlastního drobného podnikání nebo pracují jako neplacené pomocné síly v domácnosti.

Dosažení rozvojových cílů tisíciletí je podle nové zprávy OSN reálné. Vyžaduje to ale více finančních zdrojů ze strany vyspělých států včetně těch, které byly přislíbeny v minulých letech, ale ve skutečnosti dosud nebyly poskytnuty.

Více informací:

Zpráva MDG Report 2008 je v tištěné podbě k dispozici na vyžádání v IC OSN, on-line ji můžete v pdf stáhnout z www.un.org/millenniumgoals/  
Stránka zářijového zasedání o MDG: www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/  
Rozvojové cíle tisíciletí: www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205  

Vaše,
Informační centrum OSN
Kontakt: Jana Fantová 257 199 831

***************************************************
Informační centrum OSN v Praze
Tel: +420 257 199 831, -2
www.osn.cz

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze