Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Dny proti chudobě 2008

publikováno: 15.09.2008       téma: Dny proti chudobě

Praha, 15. září 2008  Letošní podzim bude na české rozvojové scéně již tradičně věnován Dnům proti chudobě, velké informační kampani, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů i ostatní globální problémy. 
 

Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) je často podmíněno pravidly, které jsou pro chudé země nevýhodné a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na ZRS. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí. Cílem Dnů proti chudobě je zahájení diskuze na tato témata na všech úrovních občanské společnosti a hledání podpory mezi státními i nestátními organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností.

Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje více než 30 organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.
„V letošním roce si připomínáme 60 let od vzniku Všeobecné deklarace lidských práv. Ve světě, v němž se stále více a více rozevírá propast mezi extrémně chudými a extrémně bohatými, je dobře si připomenout, že odpovědností nás všech je garantovat ta nejzákladnější lidská práva jako je právo na důstojný život, zdravotní péči, spravedlivé pracovní podmínky a podíl na správě věcí veřejných lidem na celém světě,“ říká Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů kampaně.

Dny proti chudobě probíhají od 13. září do 30. října 2008 ve 26 městech po celé ČR. Je připravena řada pouličních informačních akcí, happeningů, koncertů a promítání filmů s rozvojovou tématikou. Zároveň poběží také informační aktivity zaměřené na tisk, televizní a rozhlasové vysílání. Kampaň podporují desítky známých osobností na celém světě jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Jan Kalousek a Tomáš Ujfaluši.

Hlavním letošním tématem Dnů proti chudobě je vývoj oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce. Československo se společně s ostatními rozvinutými státy světa již v roce 1970 zavázalo ze svého rozpočtu každoročně přispívat na rozvojovou spolupráci částkou 0,7 % HND. Tento příslib se však zatím zdaleka nedaří naplňovat a současný závazek České republiky v rámci Evropské unie hovoří o 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % HND do roku 2015. Výhled na příští dva roky však ukazuje, že se prostředky přidělené na rozvojovou pomoc nejenže nebudou zvyšovat, ale dokonce klesnou. Záměrem kampaně je poukázat na tyto sliby našeho státu a s přispěním veřejnosti působit na odpovědné instituce.

Dagmar Trkalová – za koordinační tým kampaně Česko proti chudobě
info@ceskoprotichudobe.cz   tel: 602308070

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze