Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Stand Up Take Action: Postavme se chudobě!

publikováno: 09.10.2008       téma: Informace o akcích

Stand Up Take Action

 

Tisková zpráva OSN
Globální happening na podporu Rozvojových cílů tisíciletí

PRAHA, 2. října 2008 – Ve dnech 17. – 19. října 2008, symbolicky u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17. 10.), se miliony lidí na celém světě připojí k boji proti chudobě a podpoří splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG).

V loňském roce se k akci STAND UP Against Poverty připojilo 43,7 milionů lidí na všech kontinentech. Pod heslem „Stand Up – Speak Out“ - Povstaňte a mluvte - vyslali signál svým vládám, aby plnily sliby na odstranění extrémní chudoby a nerovnosti. Letošní happening má v podnázvu heslo „Take Action“, tedy udělejme každý z nás něco, aby přestali lidé umírat hlady, na léčitelné choroby, matky při porodu nebo aby spravedlivější mezinárodní pravidla umožnila chudým z rozvojových zemí vytvořit si lepší ekonomické a sociální podmínky k životu. Pište dopisy politikům, organizujte debaty, šiřte články a knížky o problémech rozvoje v chudých zemích. Můžete také darovat krev či zasadit strom. Nebo se jen připojte ke kampani STAND UP.

STAND UP je tedy především projevem občanské odpovědnosti a apelem na ty, kteří mají rozhodovací pravomoci měnit věci žádoucím směrem. Cílem akce je nejen zápis do Guinessovy knihy rekordů jako největší demonstrace občanské angažovanosti v dějinách, ale především zlepšení základních životních podmínek těch nejchudších, jejichž život je v zásadě pouhým bojem o přežití.

Připojte se! Jak na to? Uspořádejte vlastní STAND UP!

STAND UP – Postavme se chudobě! je globální akce založená na dobrovolnosti a angažovanosti občanů. Kdokoli má chuť a čas zorganizovat skupinu, která se k akci připojí, je vítán. Vaší kreativitě se meze nekladou. Aby celá akce měla solidní dopad, musí se zapojit co největší množství lidí na celém světě. Pokud se jako loni připojí desítky milionů, politici takový hlas nemohou přehlédnout.

Zaregistrujte proto svou akci prostřednictvím internetu na stránce kampaně www.standagainstpoverty.org  (buďte připraveni, že tak budete muset učinit v angličtině). Po skončení se na tuto stránku musíte vrátit a ke své akci připojit počet účastníků. Postup registrace je snadný a rychlý. O radu a pomoc se případně můžete obrátit na Informační centrum OSN v Praze (tel. 257199831, info@osn.cz).

Svou STAND UP akci můžete uspořádat kdekoli, ve škole, v kostele, na stadionu ... Rovněž program si můžete zvolit podle svého, ať to již bude koncert, sportovní utkání, nebo jen prosté shromáždění lidí – spolužáků, občanů měst a obcí či náboženských komunit. Podmínky, které musíte splnit jsou následující:
• akce proběhne ve dnech 17. – 19. října 2008
• akce bude předem registrována na www.standagainstpoverty.org  
• po akci bude počet účastníků zaregistrován na stránce kampaně STAND UP


Za splnění MDG

V roce 2000 vedoucí představitelé 189 států na summitu OSN deklarovali, že společnými silami sníží do roku 2015 na polovinu počet nejchudších lidí, kteří živoří s prostředky nižšími než jeden americký dolar na den. Dosud však každý den umírá na 50 tisíc lidí na následky extrémní chudoby. Propast mezi bohatými a chudými se nadále prohlubuje. Téměř polovina světové populace žije v chudobě, 70 procent z nich jsou ženy. V možnostech lidstva je, aby tomu tak nebylo.

Projekt MDG se dostal do svého poločasu. Ačkoli bylo dosaženo v mnoha směrech pozitivních výsledků, řada cílů může zůstat nesplněna, pokud nebudou přijata okamžitá a rázná opatření. Právě na jejich podporu je na letošní podzim znovu připravena akce STAND UP – Postavme se chudobě!

Přidejte se ke kampani STAND UP – Postavme se chudobě! a přispějte tak alespoň malým dílem k usnadnění života stamilionů lidí živořících pod hranicí důstojného života. Dejte politikům na vědomí, že vám není situace nejchudších lidí lhostejná. Odpovědnost za splnění rozvojových cílů nesou bohaté i chudé státy a jejich představitelé. Svůj díl odpovědnosti mají i média, nevládní organizace, školy a v konečném důsledku každý jednotlivec. Toto je jeden ze způsobů, jak se k této odpovědnosti přihlásit.

www.standagainstpoverty.org

 

PDF  Celý letáček k akci, 300 kB

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze