Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Afrika na Dobříši

publikováno: 30.10.2008       téma: Dny proti chudobě

Tisková zpráva 21.10. 2008

Závěrečná zpráva Afrika na Dobříši

V sobotu 18. 10. 2008 se uskutečnila akce Afrika na Dobříši. Komponovaný večer připravila ve spolupráci s městem Dobříš a Mateřským centrem Dobříše obecně prospěšná společnost SIRIRI, která se zabývá rozvojovou spoluprací ve Středoafrické republice .

Od 17 hodin byly v dobříšské sportovní hale především pro mladší generaci připravené workshopy, v hlavním programu poté vystoupila skupina Nsango malamu a Tomáš a Marie Jelínkovi s vyprávění o Středoafrické republice. Návštěvníkům byly v průběhu celého večera k dispozici stánky s benefičním prodejem drobného zboží, triček SIRIRI o.p.s. a stánek s africkými pochutinami. Na závěr programu proběhla dražba. Celým večer prováděli slovem dobříšský starosta Jaroslav Melša a místní farář Michal Němeček.

V týdnu před samotnou akcí proběhly na dobříšských školách programy, ty měly upoutat pozornost na téma rozvojové spolupráce a pozvat žáky a studenty na sobotní večer. Na gymnáziu měl besedu MUDr. Marcel Drlík, který pracoval celý rok jako lékař ve městě Bozoum ve Středoafrické republice a několikrát se do země vrátil. Pro základní školy připravili interaktivní program s tématikou rozvojové pomoci dva studenti FHS UK Jan Böhm a Tereza Lišková. Vzhledem k velkému ohlasu ze strany učitelů i žáků proběhne tento program v dalších třídách ještě v průběhu následujících týdnů.

Řada škol z Dobříše i okolí se zapojila do přehlídky výtvarných děl, v nichž se promítly představy žáků o životě na africkém kontinentu. Všechna díla byla vystavena přímo na akci a zúčastněné školy dostaly upomínkové listy.

Akci předcházela výrazná propagace. První pozvání bylo avizované již na konci srpna v rámci výtvarného plenéru Barevná země Afrika v Památníku Karla Čapka ve Strži. Pozvánky se v průběhu října dostaly do schránek všem obyvatelům Dobříše, na ulicích o akci informovaly plakáty i místní rozhlas, informace proběhla v regionálním tisku, na webu města, Mateřského centra Dobříše i řadě dalších spřátelených organizací a institucí.

Dobrovolné vstupné i výtěžek z benefičního prodeje byl určen na podporu provozu denního stacionáře pro sirotky ve středoafrickém městě Bozoum, jednoho z projektů SIRIRI o.p.s. Výtěžek akce zdvojnásobí Nadace Divoké husy, která se rozhodla tento projekt podpořit.

SIRIRI o.p.s se akcí Afrika na Dobříši zapojila do Dnů proti chudobě 2008 (kampaň Česko proti chudobě).
Akce se setkala s mimořádným ohlasem. Díky výrazné podpoře a zejména osobní angažovanosti zástupců města Dobříš, místních organizací a propagační kampani se akce Afrika na Dobříši zúčastnilo přibližně 450 lidí. Celkový výtěžek samotného večera činil 47 920 Kč.

Fotografie z akce: http://mortis.rajce.idnes.cz/2008_10_rijen_Afrika_v_Dobrisi 
 

Kontakt: Barbora Hronová, barbora.hronova@siriri.org  nebo www.siriri.org  

 

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze