Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Parlamentní debata: ČR a nové impulsy mezinárodního rozvoje

publikováno: 07.11.2008       téma: Ostatní

Tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě

Parlamentní debata: Česká republika a nové impulsy mezinárodního rozvoje

Praha, 7. listopadu 2008
Dne 12. listopadu se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční debata, jejímž hlavním tématem bude otázka základních lidských práv a jejich prosazování v rámci politiky mezinárodního rozvoje. Účastníci budou diskutovat o roli oficiální české rozvojové spolupráce a české rozvojové politiky v souvislosti s blížícím se evropským předsednictvím a v kontextu současné potravinové a finanční krize. Debaty se zúčastní členové parlamentu, zástupci OSN, ministerstev, občanských organizací i soukromého sektoru.


Již dnes je téměř jisté, že ČR nesplní svůj závazek poskytovat na zahraniční rozvojovou spolupráci 0,17 % HND v roce 2010. Naopak, dle střednědobých výhledů bude naše pomoc klesat v relativním a částečně i absolutním objemu, což zvláště v době českého předsednictví není dobrým signálem a příkladem pro ostatní členské země EU. Jedním z nejdůležitějších cílů setkání českých zákonodárců s odborníky na světový rozvoj bude právě diskuze o odpovědnosti České republiky v oblasti rozvojové spolupráce a podpora Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Tomu bude také věnován blok ČR a MDGs v předvečer evropského předsednictví, který se zaměří na možnosti a problémy spolupráce mezi rozvojovými zeměmi a bohatými státy, mezi něž patří dnes i naše republika.

V oblasti lidských práv bude prezentována letošní zpráva největší světové lidskoprávní koalice Social Watch, která poprvé obsahuje i část věnovanou České republice. Česká zpráva se zaměřuje zejména na práva žen, situaci romské menšiny, dopady daňové reformy, rozvojovou spolupráci a občanskou společnost. Diskuzi o lidských právech rozšíří také Zpráva o stavu světové populace 2007: Achieving Common Ground: Culture, Gender and Human Rights, mapující činnost Populačního fondu OSN (UNFPA) na poli ochrany a zlepšování reprodukčního a sexuálního zdraví, omezování úmrtnosti matek při porodech, posilování prevence HIV/AIDS a omezování chudoby.

Jeden z debatních bloků bude věnován otázce energetiky. Extrémní zvyšování cen i tenčící se zásoby fosilních paliv zpomalují rozvoj průmyslových zemí a zcela ochromují ekonomiku zemí rozvojových. Tři čtvrtiny afrických zemí – tedy prakticky všechny, co nemají vlastní ropné zdroje – vydávají za dovoz primárních fosilních zdrojů více, než činí jejich celkový exportní příjem. Většina obnovitelných zdrojů energie však může v rozvojových zemích výkonně nahradit neexistující energetickou infrastrukturu a poskytnout čistou elektrickou energii a další obnovitelně získávaná energetická media. Česká republika bude v rámci předsednictví EU prosazovat udržitelné zdroje energie v rozvojových projektech a přináší tak naději, že v této otázce bude učiněn pokrok na evropské i mezinárodní úrovni.

Na závěr budou uděleny České sluneční ceny za podporu obnovitelné energetiky v roce 2008.

Akci pořádá Česko proti chudobě a koná se pod záštitou Lubomíra Zaorálka, místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Přílohou této tiskové zprávy je kompletní program parlamentní debaty.

Další informace:
Tomáš Tožička, tozicka@ceskoprotichudobe.cz
www.ceskoprotichudobe.cz

MS Word  Program debaty, 251 kB

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze