Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ ČpCH z Doha: Investujme do rozvoje pro lidi

publikováno: 27.11.2008       téma: Ostatní

Tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě z konference o financování rozvoje v Doha

Praha/Doha-Katar
27. listopadu 2008

Udržitelné technologie pro chudé regiony Jihu

Představitelé občanských organizací se v Doha shodli také na podpoře transferu udržitelných technologií zaměřených na rozvoj nejchudších regionů.

Na závěr Fóra občanských iniciativ v katarském Doha byla odsouhlasena deklarace Investujme do rozvoje pro lidi. Toto prohlášení je určeno představitelům vlád na konferenci Financování rozvoje, kteří budou v době finanční, potravinové a energetické krize řešit otázku, jak čelit globální chudobě, pandemiím a rostoucímu počtu hladovějících.

Ve dnech 25. - 27. listopadu proběhlo v katarském Doha fórum zástupců více než 400 organizací a sítí občanské společnosti, které mělo za cíl přinést stanoviska k připravované deklaraci mezinárodní konference OSN Financování rozvoje. Stanovisko občanských organizací se vyjadřuje k dosavadním návrhům projednávaným na půdě OSN a sleduje jejich strukturu. Základními body jsou: Přímé zahraniční investice, mobilizace zdrojů rozvojových zemí, mezinárodní zadlužení, rozvojová spolupráce, mezinárodní obchod a systémové změny.

Celosvětové společenství nevládních organizací, odborů a náboženských skupin se postavilo za transparentní a poctivý finanční systém a mezinárodní obchod. Požaduje reálné globální partnerství, které bude řešit současnou krizi; radikální odpuštění dluhů a navýšení rozvojové spolupráce, jak bylo doručeno a odsouhlaseno již na mnoha mezinárodních fórech většinou vlád světa.

Deklarace občanské společnosti zahrnuje také témata, kterými se bude zabývat česká vláda i občanský sektor během českého předsednictví EU. Tomáš Tožička, člen koordinačního týmu kampaně Česko proti chudobě reprezentující v Doha několik českých organizací, k tomu dodává: „Během diskusí a kulatých stolů se nám podařilo vyladit text tak, aby podporoval i témata, která jsou klíčová pro české nevládní organizace v průběhu předsednictví. Jsem rád, že se nám podařilo do textu zařadit alespoň zmínku o postižených jako skupině, která potřebuje v rámci rozvojových programů zvláštní péči. Také se nám podařilo do textu začlenit důležitost transferu udržitelných technologií a to především pro nejméně rozvinuté regiony a vývoj nových, speciálně na nejchudší zaměřených technologií. To přesně koresponduje s rozvojovou prioritou naší vlády pro české předsednictví.“

Jakým způsobem a zda vůbec budou začleněny požadavky občanského sektoru do oficiální deklarace konference Financování rozvoje ukáží následující dny. Vyjednávání začínají okamžitě po skončení fóra.

více informací:
Tomáš Tožička (reprezentant v Doha)
+420 603866054
E-mail: tozicka@ceskoprotichudobe.cz  

Jiří Silný
+420 737574412
E-mail: ekumakad@volny.cz 

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze