Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ ČpCH z Doha: Vlády ne/našly v Kataru recept na řešení finanční a komoditní krize

publikováno: 03.12.2008       téma: Ostatní

Tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě z konference o financování rozvoje v Doha

Vlády ne/našly v Kataru recept na řešení finanční a komoditní krize
Předseda Valného shromáždění OSN označil koncept neoliberálního kapitalismu za mrtvý

Doha/Praha
3.12.2008

Po čtyřech dnech jednání skončila v Kataru mezinárodní Následná konference OSN Financování rozvoje. Jednohlasně přijatá Deklarace z Doha završila tvrdá vyjednávání posledních dnů a nastolila rámec, v kterém by se měly řešit problémy finanční a komoditní krize, nárůst chudých a hladovějících a zajištění udržitelného rozvoje pro všechny. Dokument je ovšem poznamenán mnoha kompromisy a není ani jasné, na kolik se ho budou snažit naplnit vlády jednotlivých zemí.

Následná konference OSN Financování rozvoje probíhala v katarském Doha od 29. listopadu do 2. prosince. Jejím cílem bylo zhodnotit dosažené výsledky od tzv. Monterreyského konsensu uzavřeného v roce 2002. Současná finanční a komoditní krize však vedly k jednání, jakým způsobem zamezit co nejvíce jejich dopadům a to především na nejohroženější skupiny.

Nejproblematičtějšími body se tak stalo především jednání o daních a regulátorech finančních a obchodních trhů. Přes počáteční silný odpor USA bylo nakonec odsouhlaseno znění, které vyzývá ke zdanění ve prospěch chudých obyvatel, k zabránění daňových úniků (míří na daňové ráje) a zvýšení finanční pomoci chudým zemím. Přes odpor některých zemí byla v deklaraci zdůrazněna potřeba posilovat práva žen na všech úrovních a zajištění důstojné a zdraví nezávadné práce bylo přijato jako základní podmínka k odstranění chudoby.

Občanská společnost, kterou přímo na konferenci reprezentovalo na tři sta zástupců nevládních organizací, odborů a náboženských skupin, však neskrývá své zklamání. „Formulace jsou příliš vágní, regulační nástroje nedostatečné a nadmíru se spoléhá na následné kroky, přičemž rapidní nárůst hladovějících a nezaměstnaných sledujeme již několik měsíců,“ říká Tomáš Tožička, který se jako český zástupce konference v Kataru účastnil.

Deklarací z Doha se členské země OSN zavázaly budovat udržitelný, nediskriminační a poctivý globální ekonomický systém. Předseda Valného shromáždění, který vedl také sepisování deklarace, označil nicméně celý proces za povzbudivý, pokud ovšem prohlášení budou následovat i činy. „Jen pár z nás v tomto sále se ještě domnívá, že Washingtonský konsensus - koncept neoliberálního kapitalismu - není mrtvý,“ dodal na závěr konference.

více informací:
Tomáš Tožička (reprezentant v Doha)
+420 603866054
E-mail: tozicka@ceskoprotichudobe.cz  

Jiří Silný
+420 737574412
E-mail: ekumakad@volny.cz  

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze