Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Představitelé OECD vyzývají k vyšší pomoci nejchudším

publikováno: 09.04.2009       téma: Ostatní

Tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě

Praha, 9. dubna 2009

V minulém roce došlo k rekordnímu zvýšení pomoci rozvojovým zemím. Ani tyto prostředky ovšem nestačí k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Proto představitelé OECD vyzývají rozvinuté země k pokračování navyšování rozvojové pomoci.

Těsně před dubnovým zasedáním G20 vydalo OECD zprávu, podlé níž financování oficiální rozvojové spolupráce v roce 2008 narostlo na historických 119,8 miliard dolarů. Pomoc nejchudším zemím narostla o 10,2 % a to přes krizi, s níž se bohaté země musely potýkat. Vedoucí představitelé OECD a jeho Komise pro rozvojovou spolupráci vyzvali členské země k dalšímu nárůstu pomoci ve výši 10 – 15 miliard dolarů. Jak uvádí ve své zprávě: „Rozvojová spolupráce funguje jako proticyklické opatření a proto vyžaduje v době krize vysokou prioritu.“ Britská národní síť rozvojových organizací zprávu přivítala, ale upozornila na skutečnost, že ani tento nárůst zatím není dostatečný k tomu, aby bohaté země splnily své závazky. Současná průměrná míra pomoci se pohybuje na úrovni 0,3 % hrubého národního důchodu a při zachování současného trendu nebude dosaženo poměru 0,56% HND do roku 2010, jak se k tomu zavázaly země Evropské unie na konferenci v Dohá minulý rok. Kampaň Česko proti chudobě již dlouhou dobu upozorňuje na to, že Česká republika se stagnující rozvojovou spoluprací kolem 0,12 % HND je zatím od dosažení svých závazků v OSN i v rámci EU příliš daleko.

více informací:
Tomáš Tožička
+420 603866054
E-mail: tozicka@ceskoprotichudobe.cz

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze