Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Energie pro spravedlivý rozvoj

publikováno: 16.04.2009       téma: Ostatní

Tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě
 
Praha, 16. dubna 2009
 

Ve dnech 13. a 14 dubna proběhlo v Praze udílení cen Energy Globe. Vítězné i nominované projekty ukázaly, že udržitelné technologie představují do budoucna klíčové řešení při zajišťování základních potřeb obyvatel rozvojového i rozvinutého světa. 

V roce 1999 byla z popudu rakouského fyzika a environmentalisty Wolfganga Neumanna založena cena Energy Globe, která byla poprvé udělena v jubilejním roce 2000. Nadace Energy Globe ve spolupráci s experty z Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Světové banky (WB) a Evropské rady pro obnovitelnou energii (EREC) vybírá nejlepší aplikace obnovitelných zdrojů energie z celého světa.

Vítězný projekt si neodnesl hlavní cenu celé soutěže jen proto, že dokázal elektrifikovat nemocnice v Barmském pohraničí, ale nepochybně také díky odvaze a nasazení realizátorů. Již od roku 2003 školí v Thajsku Pohraniční zelený energetický tým barmský zdravotnický personál ve využívání a údržbě solárních energetických systémů. Barmští zdravotníci jsou pak vybaveni vším potřebným a po přechodu hranice mohou své nemocnice elektrifikovat a instalovat potřebná chladící i zdravotnická zařízení. Tento přístup ukazuje, že i lidem trpícím pod diktaturou je nutné a možné efektivně pomáhat.

Projekty z Tanzanie a Nikaragui osvědčily možnosti jednoduchých moderních technologií při zajišťování pitné vody pro lidi žijící v odlehlých oblastech rozvojového světa. Velmi dobře se osvědčily elektrická čerpadla poháněná fotovoltaikou.

Kuba, která se potýká s následky dvou ničivých uragánů, představila projekt, v němž ve spolupráci s organizacemi z EU zajišťuje pomocí recyklace nové kvalitní stavební materiály. Zároveň tak přispívá k úsporám energie a nerostných surovin i k posilování místní ekonomiky a vytváření nových pracovních míst.

„Česká republika by se mohla nominovanými projekty inspirovat,“ říká jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě Tomáš Tožička. „Cílem nové strategie spolupráce s rozvojovými zeměmi by měla být především dlouhodobá spolupráce, transfer technologií a monitoring i podpora již ukončených projektů. Nominované i vítězné projekty ukazují, že se můžeme ještě mnohému přiučit a své poznání vzájemně obohatit.“

více informací:

http://www.energyglobe.com/news/index/category/2/ - česky

Tomáš Tožička
+420 603866054
E-mail: tozicka@ceskoprotichudobe.cz 

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze