Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Fair Flowers – květiny pro lidská práva

publikováno: 30.04.2009       téma: Fair Trade

Pod tímto titulkem začíná 1. května mezinárodní kampaň, jejíž cílem je upozornit na nepříznivé pracovní podmínky a negativní dopady průmyslové produkce řezaných květin v rozvojových zemích na životní prostředí.

Kampaň, pro kterou byl cíleně vybrán měsíc květen, proběhne současně v Německu, Rakousku, Belgii a České republice v rámci realizace letos zahájeného tříletého projektu, který finančně podpořila přímo Evropská komise pod názvem Fair Flowers. V České republice je jeho nositelem a realizátorem Ekumenická akademie, která se dlouhodobě věnuje otázkám podpory lidských práv v rozvojových zemích a rozvojové pomoci.

„Chceme upozornit na další oblast, kde jsou porušována lidská práva a lidé pracují v nedůstojných podmínkách. Pracovní podmínky, které doprovázejí pěstování květin v rozvojových zemích jsou velmi nepříznivé a lidé, zejména ženy, pracující s květinami jsou často ohroženi na zdraví vzhledem k používaným chemickým prostředkům a nedostatečné ochraně před nimi. Chceme na tento fakt a řadu dalších upozornit veřejnost a informovat o květinách jako dalším produktu spravedlivého obchodu, Fair Trade, po kávě, cukru, čokoládě. Pouze certifikované produkty, pro květiny pod značkou FLP a Fairtrade, zaručují důstojné pracovní podmínky a ochranu životního prostředí“, uvedl Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie.
Dále dodal, že věří, že „férové“ květiny se brzy objeví i v nově otevřeném Fair Trade obchodě, který Ekumenická akademie provozuje.

Kampaň bude v ČR zakončena prezentací „férových květin“ na veletrhu Biostyl, který se uskuteční koncem května v Praze, a přinese tak možnost setkat se těmito květinami poprvé v Praze. Podle slov Jiřího Silného se jedná o závažný problém rozvojového světa: „Věříme, že spravedlivý obchod s květinami významně přispěje ke zlepšení pracovních podmínek a zmírnění chudoby lidí Jižní a Střední Ameriky, Afriky a jihovýchodní Asie, všude tam kde se květiny od 90. let pěstují v masovém měřítku a staly se tak klíčovým produktem exportu z těchto zemí“.

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze