Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Nabídka přednášek o pomoci v Malawi

publikováno: 10.06.2009       téma: Informace o akcích

Pohled na dva rozvojové projekty v africké Malawi

Od října 2005 pracuje Tereza Mirovičová (zakládající člen organizace boNGO) v Malawi, východní Africe, kde spolu se třemi přáteli z různých částí světa založila ve vesnici Juma předškolu pro děti ve věku od tří do šesti let. Rozvojový projekt se postupně rozrůstal a v současnosti slouží také jako školicí centrum pro vice než 50 učitelů z přilehlých venkovských oblastí či jako odpolední klub pro děti ze základních škol. Během svého působení ve vesnici Juma se Tereza a její přátelé seznámili s obyvateli velice odlehlé a vládou zanedbávané vesnice Kantimbanya, kteří je zaujali svou odhodlaností a pílí při snaze zlepšit životní podmínky těch nejchudších a nejpotřebnějších ve své komunitě- sirotků a starých lidí. Bližší seznámení s těmito lidmi a výsledky jejich práce vedlo k rozhodnutí podpořit tyto lidi v jejich snaze a tak vznikl druhý rozvojový projekt.

Tyto dva rozvojové projekty, jeden ve vesnici Juma, druhý ve vesnici Kantimbanya, jsou předmětem prezentace "POHLED NA DVA ROZVOJOVÉ PROJEKTY V AFRICKÉ MALAWI". Oba projekty se velice liší a to především ve způsobu, jakým vznikly. Prezentace tak otvírá mnohé otázky, které nás napadají v souvislosti s rozvojovou spoluprací, jako např.
• Proč jsou rozvojové projekty tak často neudržitelné?
• Může rozvojová pomoc v důsledku škodit?
• Máme právo přinášet kulturu ekonomicky rozvinutých zemích do zemí ekonomicky nerozvinutých? Je možno se tomu vyhnout a přesto se rozvojové práci věnovat?
• Co s sebou přináší realizace projektů v rozvojových zemích "ušitých" v evropských kancelářích?

Doba prezetace: 60 - 90 minut včetně času na diskusi

O organizaci boNGO: boNGO Worldwide je malá nevládní nezisková organizace působící v Malawi, České republice, Švýcarsku a USA.
V Malawi boNGO podporuje aktivní venkovské komunity, které se z vlastní iniciativy pokoušejí o zlepšení své životní situace v oblasti vzdělávání, zdraví a potravinové zabezpečenosti. V ekonomicky rozvinutém světě boNGO pořádá prezentace a publikuje v médiiích s cílem přitáhnout pozornost k otázkám rozvojové spolupráce a odpovědnosti, kterou s sebou přináší život v dnešním globalizovaném světě.

Chcete-li před prezentací získat podrobnější informace o počátcích obou projektů, napište Tereze Mirovičové na rony89@email.cz o zaslání článku, který vyšel v časopise Respekt.

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze