Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

12. červen - Mezinárodní den boje proti dětské práci

publikováno: 12.06.2009       téma: Ostatní

TISKOVÁ ZPRÁVA
12. červen připomene, že mnoho dívek v rozvojových zemích nemá možnost chodit do školy

 

„Když poskytnete vzdělání muži, vzděláte jednotlivce. Když poskytnete vzdělání ženě, vzděláváte celý národ.“

Phumzile Mlambo-Ngcuka, viceprezidentka JAR

Datum 12. června se pojí s Mezinárodním dnem boje proti dětské práci. Letošní připomenutí proběhne pod heslem „Dejme dívkám šanci vzdělávat se – odstraňme dětskou práci.“  Podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) na světě pracuje 218 milionu dětí. Přibližně 100 milionů z nich tvoří dívky. Ty často vykonávají stejné práce jako chlapci, jsou ale mnohem zranitelnější a podstupují větší rizika. Dívky jsou často vystaveny těm nejhorším formám práce, jako je otroctví, prostituce a pornografie. Podle ILO jsou však dívky zaměstnávány především v domácnostech, mimo dohled veřejnosti.

„Dívky jsou často oběťmi takzvaného dvojího břemene. Znamená to, že kromě neplacené práce v domácnosti, kde uklízejí, vaří, pečují o své sourozence či shánějí vodu a dříví, musí pracovat i mimo domov. To může negativně ovlivňovat jejich možnost chodit do školy a vzdělávat se,“  říká Petra Weissová, koordinátorka kampaně Stop dětské práci – je lepší chodit do školy.

V současné době připadá celosvětově na 100 chlapců v základních školách 94 dívek. V rozvojových zemích je tento nepoměr mnohem vyšší. Pro studium na střední škole je v rozvojových zemích charakteristický ještě větší rozdíl – studium zahájí jenom 61 % chlapců a 57 % dívek. V nejméně rozvinutých zemích je to dokonce jen 26 % dívek. Z těchto údajů vyplývá, jak malá část dívčí populace absolvuje víc než jen základní vzdělání.

„Mnohdy platí, že pokud se rodina rozhoduje, koho do školy pošle, dívky jsou ty poslední, koho rodiče do školy přihlásí a první, koho z ní odhlásí,“  vysvětlila Petra Weissová.

Dvanáctého června si svět zároveň připomíná desáté výročí přijetí konvence Mezinárodní organizace práce o odstranění nejhorších forem dětské práce. Mezinárodní společenství usiluje o zlepšení situace, neboť není žádným tajemstvím, že společnosti, kde ženy užívají stejných práv, tedy i právo na vzdělání, jsou bohatší.

Více informací poskytne:
Petra Weissová
Mobil: 604 268 202
E-mail: petra.weissova@clovekvtisni.cz

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze