Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Summit OSN o globální krizi

publikováno: 25.06.2009       téma: Ostatní

INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE
25. června 2009

Summit OSN o globální krizi

V newyorkém sídle OSN včera začal třídenní summit o globální finanční a ekonomické krizi. Představitelé států jednají o společném postupu proti ekonomickému poklesu. Představitelé OSN je upozornili především na tvrdé dopady krize na chudé rozvojové státy.

Předseda Valného shormáždění OSN Miguel D`Escoto Brockmann v úvodu konference řekl, že je nutné, aby svět spojil síly v zájmu odvrácení globální krize, která by snadno mohla vyústit v sociální, environmentální a humanitární tragédii.

Generální tajemník Ban Ki-moon zdůraznil, že současná krize není problémem jednotlivce, národa nebo nějaké skupiny států. Jedná se o výzvu, která se týká nás všech. Přestože se podle něj objevují náznaky stabilizace či dokonce růstu v některých částech světa, skutečné následky krize můžeme pociťovat ještě po několik následujících let. Vyzval proto celý svět k přijetí mnoha opatření k odvrácení krize včetně podpory vzdělání, zelených technologií, drobných zemědělců v rozvojových zemích či posílení fondů na boj proti infekčním onemocněním, především AIDS a tuberkulóze.

Ban Ki-moon také vyzdvihl, že nastal čas pro obnovu multilateralismu. „Výzvy a problémy, jimž čelíme, jsou vzájemně propojené. Proto musejí být propojena i jejich řešení,“ řekl šéf OSN na úvod newyorského summitu.

Podrobné informace anglicky na zvláštní webové stránce: http://www.un.org/ga/econcrisissummit

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze