Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Běh za ženy v Africe je v cíli!

publikováno: 21.10.2009       téma: Dny proti chudobě

Běh za ženy v Africe je v cíli!
Startovné získala v hlasování jedna z prezentovaných neziskových organizací.

Centrum ProEquality při Otevřené společnosti o.p.s. uspořádalo dobročinnou sportovní akci Běh za ženy v Africe, který se uskutečnil 17. 10. 2009 v pražském parku Vrch Svatého Kříže – Parukářka. Běžci a běžkyně, které se na akci zaregistrovali, měli možnost zvolit neziskovou organizaci, která získá výtěžek ze startovného. Vybráno bylo 3.800 Kč a částka bude předána Humanistickému centru Dialog, o.s.

Všichni účastníci a účastnice se mohli zaregistrovat na sportovní akci, shlédnout prezentace neziskových organizací Člověk v tísni, Humanistické hnutí, Charita Česká republika a INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a hlasovat pro neziskovou organizaci, která získala výtěžek ze startovného. Jednalo se o částku 3.800 Kč, kterou získalo v těsném hlasování Humanistickému centru Dialog, o.s.

Pořadí organizací:
Humanistickému centru Dialog
Charita Česká republika
Člověk v tísni
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Na akci se také prezentovaly kampaně: Česko proti chudobě - Akce „Dny proti chudobě 2009“ (www.ceskoprotichudobe.cz), Světový pochod za mír a nenásilí, který vyvrcholí v České republice „mírpárty“ v Praze 3. 11. 2009 (www.svetovypochod.cz) a Stand Up and Take Action ve dnech 16. – 18. 10. (http://standagainstpoverty.org/).

PDF celá tisková zpráva, 37 kB

Ke stažení

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze