Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Velká výzva: zákon o snižování emisí pomůže v boji proti chudobě

publikováno: 29.09.2009       téma: Změna klimatu a rozvoj

Hnutí DUHA se svou činností snaží přispívat k naplnění 7. rozvojového cíle tisíciletí (Zajistit udržitelný stav životního prostředí), konkrétně úkolu 9 (Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Omezit ztráty biodiverzity a dosáhnout do roku 2010 podstatného snížení množství ztrát).

Hnutí DUHA se hlásí k požadavkům kampaně Českou proti chudobě a pracuje zejména na naplnění 9. požadavku (Začít s významným a systematickým snižováním emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v České republice – globální změny podnebí nejvíce postihnou chudé země). Proto Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Posílí tak ekonomiku, sníží účty rodinám, zajistí zdravější život pro každého a hlavně srazí náš příspěvek ke globálnímu znečištění. Výzkum, vývoj a transfer přístupných a udržitelných technologii navíc umožní rozvoj i těch nejchudších regionů planety. Více na www.velkavyzva.cz.

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze