Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Světový den boje proti AIDS 2009

publikováno: 30.11.2009       téma: Ostatní

UNITED NATIONS
Informační centrum OSN v Praze
30. listopadu 2009

Světový den boje proti AIDS 2009

1. prosinec si jako den boje proti AIDS připomináme od roku 1988. AIDS si od počátku epidemie vyžádal již téměř 60 milionů obětí. V současné době je na světě více než 33 milionů HIV pozitivních. Jen v loňském roce zemřely na následky onemocnění 2 miliony lidí a 2,7 milionu lidí se nově infikovalo.

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon upozorňuje u příležitosti Světového dne AIDS na problematiku dodržování lidských práv. Praktiky namířené na potírání epidemie mají lidi chránit, nikoli je postihovat. Šéf OSN proto vyzývá k boji proti diskriminaci a stigmatizování HIV pozitivních, k eliminaci násilí na ženách a zajištění všeobecného přístupu k informacím a službám spojených s HIV.

V některých zemích světa již sledujeme známky úspěšného boje proti epidemii AIDS. Vložené prostředky se tak začínají vracet v podobě zachráněných životů. V celosvětovém měřítku ale počet nových infekcí HIV stále překračuje počet lidí, kteří díky programům získávají přístup k léčbě. Globálně tak AIDS zůstává jednou z hlavních příčin předčasného úmrtí.

Musíme tedy pokračovat v nastoupené cestě a uplatňovat to, co je účinné. Současně se ale musíme snažit ještě více, abychom dokázali naplnit společný závazek k zajištění všeobecného přístupu k prevenci, léčbě, péči a podpoře do roku 2010. Tohoto cíle lze dosáhnout jen za předpokladu, že problematiku HIV plně spojíme s konceptem lidských práv. To znamená, že nedopustíme, aby s HIV/AIDS byla spojena jakákoli forma diskriminace a stigmatu, že vymýtíme násilí páchané na ženách a dívkách a zajistíme všeobecný přístup k informacím a službám spojeným s HIV.

Vyzývám všechny státy, aby ze své legislativy odstranily represivní předpisy a praktiky bránící účinné reakci na AIDS, a to včetně omezování cestování lidí HIV pozitivních. Úspěšné politiky namířené na AIDS nemají lidi postihovat, ale chránit. V mnoha zemích jsou zavedeny právní praktiky, jež institucionalizují diskriminaci lidí, kteří jsou HIV nejvíce ohroženi. Avšak diskriminace těch, kdo poskytují sexuální služby, uživatelů drog a homosexuálních mužů pouze rozdmýchává epidemii a brání jejímu efektivnímu potírání. Musíme proto zajisit, že reakce na AIDS vychází z faktů, nikoli ideologií a dostává se k těm, kteří pomoc a ochranu potřebují.

Přístup k HIV pozitivním lidem může být skvělým modelem, který nám pomůže najít co nejlepší cestu k prevenci, zdraví a lidské důstojnosti. Je nutné, abychom uznali a využili potenciálu těchto lidí a podpořili jejich aktivní zapojení do všech aspektů boje proti AIDS.

U příležitosti Světového dne AIDS vyzývám k naplňování lidských práv všech HIV pozitivních, lidí s velkým rizikem nákazy a dětí a rodin postižených touto epidemií. Především s ohledem na současnou ekonomickou krizi využijme naší společnou akci proti AIDS k podnícení pokroku v naplňování rozvojových cílů tisíciletí. A především – jednejme ihned!

Informační centrum OSN
UN INFO
www.osn.cz

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze