Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Publikace Financování klimatických změn

publikováno: 30.11.2009       téma: Změna klimatu a rozvoj

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší  v roce 2012. Hlavním cílem nové dohody je zajistit snižování produkce skleníkových plynů a nastavit adaptační opatření na již nevyhnutelné dopady klimatických změn.    

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis vydává při této příležitosti publikaci „Financování klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země“,  jejímž cílem je představit a zhodnotit problematiku mezinárodního financování boje s klimatickými změnami s ohledem na situaci v rozvojových zemích. Publikace přináší přehled existujících finančních mechanismů a představuje oficiální odhady nákladů na adaptační opatření, snižování emisí skleníkových plynů a zavádění nových technologií. Text nabízí  i podněty a doporučení pro novou podobu financování klimatických změn, o kterých by se mělo jednat právě v Kodani.

Publikaci si můžete stáhnout ze stránek Glopolis:

www.glopolis.org/images/downloads/publikace/financov%C3%A1n%C3%AD%20klimatick%C3%BDch%20zm%C4%9Bn.pdf

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze