Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Udržitelné technologie pro rozvoj

publikováno: 15.12.2009       téma: Ostatní

Tisková zpráva ADRA, EDUCON

Udržitelné technologie pro rozvoj

Vydání knihy o aplikaci udržitelných technologií a postupů pro potírání extrémní chudoby v rozvojových zemích.

Praha, 16.12.2009

Vlády, firmy i občanské organizace v rozvojových zemích počítají stále více se začleňováním udržitelných technologií a postupů do svých programů a aktivit. Uvědomují si, že klasická řešení známá ze Severu nemohou zajistit důstojný život jejich obyvatel, ať již kvůli finanční nedostupnosti, nebo z důvodu zcela odlišných podmínek v méně rozvinutých státech. Kniha Udržitelné technologie pro rozvoj má být inspirací pro všechny, kteří se zajímají o to, jak přispět transferem technologií k potírání globální chudoby – pracovníky nevládních organizací, firem či odpovědných úřadů a politiků.

Dne 21.12.2009 bude v Klubu cestovatelů (Masarykovo nábřeží 22, Praha 1) uvedena kniha Udržitelné technologie pro rozvoj. Na její přípravě se podíleli experti z nevládních organizací, firem a akademických pracovišť, kteří mají konkrétní zkušenosti s aplikacemi udržitelných technologií v rozvojových zemích.

Kniha srozumitelným způsobem ukazuje, jaké problémy, překážky a výzvy jsou spojeny s transferem technologií, kde jsou možnosti pro jejich využití a jaké kroky by měly být podniknuty na politické, výzkumné i aplikační rovině. Názorným způsobem jsou tu představeny základní technologie a jejich využití. Čtenář se může například dozvědět, jak zajistit elektřinu pomocí solárních panelů a větrné turbíny, čistou vodu z mělké studně, nebo jak léčit zuby pomocí česneku či guave. Kniha tak může sloužit rozvojovým pracovníkům při přípravě projektů nebo jejich realizaci, ale zároveň může být inspirací pro všechny, kteří se zajímají o zajištění udržitelného způsobu života a komunitní rozvoj.

Při příležitosti slavnostního uvedení knihy Udržitelné technologie pro rozvoj se bude konat od 17:30 hod. tisková konference, na níž vystoupí Tomáš Tožička, editor knihy a koordinátor elektrifikačních projektů v Zambii.

Více informací:
Tomáš Tožička, tozicka@ceskoprotichudobe.cz, tel.: 603866054
Martina Mandová, martina.mandova@adra.cz
www.udrzitelnost.cz

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze