Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Děti proti chudobě – Brno 2009

publikováno: 14.01.2010       téma: Dny proti chudobě

Je odpoledne,a náměstí Svobody, hned vedle Morového sloupu, bojují dobrovolníci s tyčemi a šroubky se stavbou dřevěného stánku. Kolem nich bez povšimnutí procházejí lidé spěchající každý svým směrem. Sníh z předchozího týdne už sice roztál, ale je zima, pošmourno, zataženo. Najednou se mezi všemi těmi spěchajícími kabáty objeví skupina dětí s kostýmy a rekvizitami, někdo se za nimi ohlédne a jiný si vůbec nevšimne. Děti se rozestaví do skupinek okolo stánku, na který dobrovolníci právě připevňují nápis Česko proti chudobě. Skupinek je osm - osm živých sousoší, osm scének představujících osm Rozvojových cílů tisíciletí. Lidé se začínají zastavovat – a to scénky ještě nezačaly, děti pobíhají po náměstí, upravují si kostýmy, kontrolují kdo z kamarádů nebo rodiny se přišel podívat na jejich představení.

Přesto pro ně po chvíli není tak těžké vžít se do své role, ať už jde o těhotnou ženu pracující na poli, dítě sbírající odpadky, milionářku v papírovém Ferrari, pana doktora očkujícího pacientky nebo Mexičana čistícího smetáčkem planetu Zemi vytaženou z popelnice. Spěchající najednou přestávají spěchat, někteří si sedají na lavičky, aby se podívali, co se to tu na „Svoboďáku“ vlastně děje. Mnoho z nich se nechá oslovit dobrovolníky nebo se zastaví u stánku – chtějí vědět, jak mohou pomoci, jak se zapojit a co je Česko proti chudobě. Některým připadá celá kampaň úplně směšná: „u nás jsou mnohem větší problémy a lidi taky nemají co jíst,“ jiní se ptají, co „uděláme s dnešním režimem“ a dalším je zase těžké vysvětlit úplně cokoli. Lidí postávajících okolo už je mnohem víc, hádají, co se stane ve scénce dál, fotí, komentují, někdy jsou dost nepříjemní a někdy naopak chválí.

Odehráno. Po hodině jsou už naši herci unavení, chtějí svačinu, čaj, zahřát se, sdělit si reakce kolemjdoucích, které nebylo lehké skousnout, nebo které je potěšily. Jejich tři režiséři je ale chválí, jsou spokojení s tím, co se jim podařilo společně vytvořit a asi i s tím, co zapojení do kampaně v dětech vyvolalo. Když už je po další hodině na náměstí tma, začíná poprchávat a dobrovolníci sklízejí letáčky a mluví s posledními kolemjdoucími, největší rvačka se mezi herci strhne okolo bílých pásek kampaně. Každý z nich si ji chce nechat uvázat na zápěstí.

Do letošní kampaně Česko proti chudobě v Brně se zapojilo 34 studentů ZŠ Horníkova, Řehořova a Kunštát, kteří pod vedením svých učitelů-režisérů Marie Krausové, Zuzany Kruťové a Ladislava Dostála připravili osm scének podle osmi Rozvojových cílů tisíciletí. Nejdříve společně vyjeli na dvoudenní soustředění, kde se věnovali aktivitám s rozvojovou tematikou a rolovým hrám, během nichž se studenti vžili do situace dětí strádajících hlady nebo bez přístupu ke vzdělání. Tak se jim téma dostalo do srdce a scénky pro ně nebyly jen divadlem, ale reálnou každodenní situací rozvojových zemí. Soustředění všichni věnovali svůj volný čas, scénky trénovali během přestávek, na výtvarné výchově připravili rekvizity. Příští ročník Česka proti chudobě už mají naplánovaný do detailů a u čaje jsme minulý týden řešili více to, jak se do té doby mohou zapojit, než hodnocení akce, kvůli kterému jsme se původně sešli.

To je ale také důležité – takže: co se líbilo a nelíbilo? Zuzana Kruťová má o přínosech akce pro své studenty jasno: „Na kunštátském setkání si dospívající děti uvědomily, že naše vlast je 32. nejbohatší zemí světa. Stamiliony jejich vrstevníků především v Africe, Asii i Jižní Americe nepřemýšlejí, zda je lepší ten či onen mobil, televize LCD či plazma. Naši žáci pochopili, že tyto děti přemýšlejí jinak. Jak uživit svoje sourozence, ...kde vzít pitnou vodu, jak zmírnit svou chudobu a hlad.“

A studenti? Většině z nich se líbilo hraní na náměstí, pocit, že pomáhají druhým a pozornost množství lidí, kteří si scének všimli a zastavili se u stánku. Na druhé straně je zklamal přístup těch, kteří na ně byli nepříjemní a někdy i vulgární. Je to zkrátka boj proti chudobě. Závěr v hodnocení proběhlé akce studenty ale zněl: „myslím, že jsme si to celkově všichni užili.“
Snad se tedy nenechali odradit a zapojí se příště znovu. A třeba bude tento článek inspirací i pro další třídy a další režiséry.
Těm letošním i jejich hercům děkujeme za skvělou spolupráci.

Barbora Mrázková
Společnost pro Fair Trade

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze