Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Rozvojová a humanitární pomoc ČR potřebuje dobrý systém i finance

publikováno: 19.04.2010       téma: Ostatní

Tisková zpráva: Rozvojová a humanitární pomoc České republiky potřebuje dobrý systém i finance

19. dubna 2010

Neziskový sektor vítá schválení Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, v systému však chybí peníze na jejich dostatečné naplňování

Zástupci platformy Česko proti chudobě, která sdružuje více než 40 českých neziskových organizací, vítají nedávné schválení Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v Poslanecké sněmovně PČR, upozorňují však na rizika, která plynou z nedostatečného financování rozvojového a humanitárního sektoru.
„Vítáme, že byl zákon schválen. Samotná zákonná norma však nestačí, pokud systém nebude dostatečně financován,“ řekl koordinátor kampaně Česko proti chudobě Tomáš Tožička.

Česká republika se dříve zavázala, že její příspěvek na rozvojové a humanitární projekty bude do roku 2015 navýšen na 0,7 % hrubého národního důchodu, dodatečně pak příslib změnila na 0,33% HND ročně.
„V tomto roce byl oproti našim dlouhodobým závazkům rozpočet na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc opět snížen. Politická reprezentace, tzn. Vláda a Parlament ČR, kteří navrhují a schvalují rozpočet, by se dle našeho názoru měla vrátit k plnění svých dlouhodobých závazků vůči mezinárodnímu společenství,“ komentuje situaci koordinátorka kampaně Dagmar Trkalová.

Požadavek na zvýšení objemu financí mířících do oblastí postižených katastrofou nebo dlouhodobou krizí není jedinou námitkou ze strany zástupců neziskového sektoru.
„Dalším dlouhodobým požadavkem je zároveň to, aby prostředky byly poskytovány na boj proti extrémní chudobě a urgentní pomoci při humanitárních krizích. Podpora českého exportu do zemí třetího světa by neměla v rozhodování o směřování české pomoci hrát tak významnou roli, jako tomu bohužel bylo doposud,“ dodává Tožička.

Již tuto středu 21. dubna má hlasování o Zákoně o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci na programu jako první bod jednání Senát ČR. Doufáme, že i senátoři zákon schválí a Česká republika bude mít po letech legislativně ošetřen funkční systém v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Za koordinační tým kampaně Česko proti chudobě:
Dagmar Trkalová, email: info@ceskoprotichudobe.cz, tel: 602308070
Tomáš Tožička, email: tozicka@ceskoprotichudobe.cz, tel: 603866054

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze