Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Na co se zeptat politiků před volbami?

publikováno: 30.04.2010       téma: Ostatní

Vážení přátelé,

Volby 2010blíží se volby a politici slibují možné i nemožné. Jedním z aspektů programů je, jak se kandidáti politických stran dívají na témata spojená s rozvojovou problematikou, tak jak je máme v našich požadavcích. Dovolili jsme si připravit několik otázek, které byste v případě účasti na nějakém mítinku mohli kandidátům položit. Jsou to samozřejmě jen náměty a je jen na Vás, jak budete otázku formulovat.

Cílem je dozvědět se, co si kandidáti myslí. Ale ještě důležitější je ukázat jim, že i v naší zemi jsou lidé, které rozvojové otázky zajímají.
Proto bychom byli rádi, kdybyste v případě chuti i zájmu i jisté drzosti, která je k tomu potřeba, mohli oslovit kandidáty ve vašem okolí. Za případnou zpětnou vazbu od Vás budeme velmi vděčni.

  1. Česká republika patří mezi 35 nejbohatších zemí světa a pomáhat chudším zemím by pro ni mělo být zcela přirozené. V současné době dáváme méně než dvacet procent toho, k čemu jsme se sami dobrovolně zavázali. Budete usilovat o dodržování mezinárodních závazků ČR a zvyšování pomoci nejchudším zemím, které byly nejvíce postiženy finanční krizí, jež samy nezavinily?
  2. Česká republika poskytuje pomoc různým chudším a rozvojovým zemím, včetně výrazného podílu balkánských a východoevropských zemí. Budete podporovat to, aby prostředky, které se ČR zavázala poskytovat na rozvoj nejchudších, nebyly využívány na podporu českého průmyslu nebo zahraniční politiky?
  3. V daňových rájích dnes mizí přes dvanáct tisíc miliard dolarů. Kdyby z těchto peněz byly zaplaceny řádně daně v místech, kde byly vydělány, stačily by podle OSN na odstranění chudoby na celé planetě. Budete prosazovat zákony, které zabrání českým a evropským firmám, aby využívaly fiktivních sídel v daňových rájích a neplatily tak daně v místech, kde vydělávávají a kde využívají hospodářskou infrastrukturu?
  4. Naše země se stala věřitelem několika diktatur, kterým půjčovala peníze na boj proti opozici. Příkladem je Irák, kterému jsme dodávali zbraně. Jste pro to, aby takovéto dluhy byly odpuštěny a aby ČR přijala zákon, který možnosti poskytování úvěrů diktátorům omezí?
  5. Klimatické změny poškozují nejen nás, ale především nejchudší obyvatele planety. Budete prosazovat snižování emisí skleníkových plynů v ČR?
  6. Exportní a produkční zemědělské dotace likvidují drobné zemědělce v chudých zemích, protože ti, i když vyrábějí levněji, nejsou schopni odolávat dumpingovým cenám dotovaných potravin z EU a jiných rozvinutých zemí, především USA. Jste pro omezení produkčních a exportních dotací v EU a pro jejich přesměrování např. na rozvoj drobného zemědělství na venkově a údržbu krajiny?
  7. Mnohé pravicové i levicové strany přijaly již v osmdesátých letech minulého století kvóty pro minimální počet žen na kandidátních listinách. Česká republika dnes patří k jedněm z nejzaostalejších, co se týče počtu žen na vedoucích pozicích v politice i v hospodářství. Jste pro kvóty a další podpůrné aktivity posilující roli žen ve společnosti?
Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze