Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Je snižování globální chudoby pouze politickým mýtem?

publikováno: 02.08.2010       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

autor: Thalif Deen, IPS-Inter Press Service International Association

Až se v září sejdou světoví představitelé na summitu OSN, aby zhodnotili současný stav Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), očekává se, že jedním z hlavních prezentovaných úspěchů bude redukce globální chudoby. Ale došlo opravdu k reálnému, významnému úspěchu v absolutním počtů lidí, kteří unikli chudobě?

OSN je přesvědčena, že rozvojový svět jako celek zůstává na dobré cestě k dosažení cíle snížení chudoby (pokles o 50 %) do roku 2015. Ale čísla mohou klamat.

Globálně počet lidí žijících pod hranicí chudoby (méně než 1,25 dolaru na den) klesl z 1,9 miliardy na 1,4 miliardy, to je redukce o 500 milionů lidí. Mnoho kritiků ale argumentuje, že tato čísla jsou zkreslená, protože úspěchy jsou většinou z několika zemí - především Číny, Vietnamu a Brazílie, v menším měřítku Indie.

Mlhavá matematika

Pokud se pečlivěji podíváme na čísla Světové banky, prezentovaná jako revidovaný odhad lidí žijících pod úrovní chudoby (1,25 dolaru na den), Robert Bissio z organizace Social Watch říká: "Vidíme pokles světové chudoby (včetně Číny) o 500 milionů lidí (z 1,9 na 1,4 miliardy)." Ale podle stejných čísel chudoba v Číně klesla o 627 milionů (835,7 mínus 207,7). To znamená, že mimo Čínu se chudoba zvýšila o více než 127 milionů lidí.

A to jsou tato čísla z roku 2005, kdy byl proveden mezinárodní výzkum příjmů domácností, který umožnil zavedení PPP (parita kupní síly různých národních měn, umožňující přesnější nastavení hranice chudoby). Od roku 2005, podle Světové banky, poslala potravinová krize a globální finanční krize minimálně dalších 100 milionů lidí pod hranici chudoby, upozorňuje Bissio.

„Proto je toto jen pokus přesvědčit ty naivní, že 1. cíl Rozvojových cílů tisíciletí je naplňován, když ta samá čísla ukazují, že s výjimkou Číny se chudoba ve světě prohlubuje“, řekl IPS.

Pokud si vezmete jiné hranice chudoby – dva nebo tři dolary na den, nebo ještě lépe, národní hranice chudoby postavené na potřebách a možnostech v každé zemi, reálné množství lidí žijících celosvětově pod hranicí chudoby bude asi 4 miliardy, absolutní většina světové populace, nikoli pouze spodní miliarda.
„Je nejvyšší čas podívat se pravdě do očí“, říká Bissio.

Podle nejnovějšího mezinárodního hodnocení vydaného Rozvojovým programem OSN (UNDP) reprezentují Čína a Vietnam největší redukci míry chudoby, Indie je pak zodpovědná za velkou část redukce chudoby v jižní Asii. A za pokles absolutní úrovně chudoby v Jižní Americe a Karibiku, další „úspěšný příběh“, je ve velkém zodpovědná Brazílie. Podle brazilského Institutu aplikovaného ekonomického výzkumu Brazílie cíl MDGs na snížení extrémní chudoby (o polovinu do roku 2015) překročila: mezi roky 1990 a 2008 se snížil počet brazilců v extrémní chudobě o 81%.

Takže, je snižování globální chudoby politickým mýtem?

„Je pravdou, že za většinu snížení míry chudoby odpovídá Čína – měřeno absolutními čísly,“ odpovídá na dotaz Rob Vos, ředitel divize Rozvojových politik a analýz Odboru OSN pro hospodářské a sociální záležitosti (UN-DESA). Podle dat prezentovaných ve studii OSN Světový ekonomický a sociální výzkum celkový počet chudých ve světě poklesl z 1,9 miliardy v roce 1981 na 1,4 miliardy v roce 2005, kdy byla tato mezinárodní studie provedena naposledy. Jenom v Číně podle ní počet chudých poklesl z 835,1 milionu v roce 1981 na 207,7 milionu v roce 2005, což znamenalo významný pokles úrovně chudoby v Číně z 84 % na 15,9 %. Ve Vietnamu byl v tom samém období pokles úrovně chudoby závratný: z 90,4 % na 17,1 % a ve východní Asii byl udělán značný pokrok, říká Vos.

„Přínos Indie v globálním snižování úrovně chudoby byl méně působivý,“ dodal. V celé jižní Asii absolutní počet chudých vzrostl z 548 milionů na 596 milionů v období 1981-2005. Vyjádřeno jako podíl na populaci úroveň chudoby v jižní Asii klesla – z 59,4 % v roce 1981 na 40,3 % v roce 2005 – ale díky růstu populace to nebylo dost na to, aby se růst počtu chudých zastavil, vysvětluje Vos.

Snížení počtu „extrémně chudých a hladových“ o 50 % je prvním cílem z Rozvojových cílů tisíciletí, které také zahrnují základní vzdělání pro všechny, podporu rovnosti pohlaví, snížení úmrtnosti dětí o dvě třetiny, pokles úmrtnosti matek o tři čtvrtiny, boj proti šíření HIV/AIDS, malárie a dalších nemocí, zajištění udržitelného životního prostředí a vybudování globálního partnerství pro rozvoj Sever-Jih.

Setkání 189 světových představitelů v září 2000 se zaručilo naplnit tyto cíle do roku 2015. Nadcházejícího setkání věnovaného Rozvojovým cílům tisíciletí, naplánovaného na 20.-22. září 2010 do New Yorku, se bude účastnit 192 států, které budou většinou zastoupeny hlavami států nebo předsedy vlád. Očekává se, že přijmou akční plán zrychlující postup směrem k naplnění osmi cílů MDGs ve stanoveném čase.

Na dotaz IPS ohledně situace ve snižování chudoby v Číně Dean Baker, ředitel washingtonského Centra pro ekonomický a politický výzkum, uvedl: „Nevím, že by tu bylo nějaké zkreslení“. Podle něj Čína udělala během posledních tří dekád enormní ekonomický pokrok a to prospělo většině její populace. Situace v jiných částech jižní Asie, jak zdůraznil, je mnohem více různorodá a některé země, jako Bangladéš, si nevedou dobře. „Africe se velmi nedařilo a v Latinské Americe je to se střídavými úspěchy“.
„První dekáda 21. století byla určitě lepší než 90. léta minulého století. Takže se domnívám, že to co se odehrálo v Číně v oblasti redukce chudoby je důležité – přestože pravda nenásledovali neo-liberální model – ale mnoho ostatních rozvojových zemí si nevedlo dobře", dodává Baker, autor publikace „Taking Economics Seriously“.

Robert Bissio z mezinárodní sítě Social Watch je k číslům skeptický. Podle něj Světová banka nejenže systematicky podhodnocuje chudobu ve světě – zřejmě proto, aby mohla ukázat alespoň nějaký úspěch, když tvrdí, že je institucí bojující s chudobou – ale také se schovává ve stínu Číny, aby skryla fakta (viz rámeček).

Vos z UN-DESA připustil, že nejmenší úspěchy byly dosaženy v subsaharské Africe. „V nejchudším regionu světa se během posledních tří dekád zvýšil absolutní počet lidí žijících s méně něž 1,25 dolaru na den z 212 milionů na 388 milionů lidí,“ poznamenal. V podílu na celkové populaci zůstala úroveň chudoby v regionu nezměněna. „Jako u každého souhrnného čísla, pohled pouze na globální chudobu může skrývat velké rozdíly,“ řekl Vos IPS. „V boji s chudobou jsme dosáhli významných úspěchů, ale zaznamenali jsme jich hodně v některých částech světa a velmi málo v jiných,“ prohlásil.

Ke stažení

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze