Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

19. srpen - Světový den humanitárních pracovníků

publikováno: 18.08.2010       téma: Ostatní

UNITED NATIONS, Informační centrum OSN v Praze, 18. srpna 2010 

Světový den humanitárních pracovníků

Pro druhé neváhají obětovat sebe 

18.08.2009 – Poskytují životně důležitou pomoc milionům lidí na celé planetě. Pracují ve válečných zónách a rizikových oblastech přírodních pohrom. Riskují při tom svůj vlastní život. Tisíce humanitárních pracovníků se často stávají cílem těch, kteří neberou žádný ohled na humanitární rozměr jejich práce. Jen za posledních deset let zaplatilo nejvyšší daň za pomoc lidem v nouzi několik set z nich. Tisíce dalších zažili bombardování, únosy, útoky, vydírání, přepadení či znásilnění.

Od loňského roku si 19. srpen připomínáme jako Světový den humanitárních pracovníků, který jako výraz úcty k jejich práci a ke zvýšení povědomí o ní ustanovilo Valné shromáždění OSN. Tento konkrétní den byl zvolen jako připomínka 22 obětí pumového útoku na sídlo Organizace spojených národů v Bagdádu v roce 2003. Mezi nimi byl i šéf mise OSN v Iráku a vysoký komisař OSN pro lidská práva Segio Vieira de Mello.

Humanitární pracovníci si zaslouží náš dík a obdiv za odvahu a odhodlanost pokoušet se zlepšit svět. Stejně tak si zaslouží, abychom společně dokázali vytvořit pro jejich důležitou práci bezpečné podmínky. „Humanitární pracovníci a záchranáři jsou našimi vyslanci, jejichž prostřednictvím vyjadřujeme solidaritu se strádajícími. Jsou nositeli toho nejlepšího z lidství. Jejich práce je ale nanejvýš nebezpečná ...“, říká generální tajemník OSN Ban Ki-moon.

Schopnost reagovat se zlepšila, výzvy přetrvávají

Z velké části díky obětavosti, profesionalitě a idealismu tisíců humanitárních pracovníků se za posledních dvacet let zlepšila připravenost světa reagovat rychle, efektivně a často i s předstihem na přírodní a lidmi způsobené krize. Jejich nezištná a nepoliticky orientovaná činnost je základem pro poskytování humanitární pomoci, jenž musí být založena na humanitě, nezaujatosti, neutralitě a nezávislosti.

Humanitární potřeby rostou ale rychleji než naše schopnost se s nimi vypořádat. Dloudobé válečné konflikty si vyžadují neomluvitelnou daň na civilním obyvatelstvu. Přírodní pohromy jsou stále častější a tvrdší. Humanitární pracovníci čelí novým globálním hrozbám jako je změna klimatu, chronická chudoba, potravinová a finanční krize, nedostatek vody a elektřiny, migrace, růst populace, urbanizace a pandemie chorob. Humanitárním pracovníkům tedy patří nejen náš dík, ale jejich práce musí být náležitě doceněna a svět musí být schopen pro jejich práci vytvořit náležité podmínky. Světový humanitární den by se k tomu měl stát výrazným podnětem. 

Více informací:
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/

Skvělý spot na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=ojQOyo6lrMQ

Poselství generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona:
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/sg.shtml

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze