Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Z Česka zaznělo 127 decibelů proti chudobě

publikováno: 17.09.2010       téma: Dny proti chudobě

Více než 350 studentů a dalších několik desítek lidí dnes v Pelhřimově vytvořilo český rekord. Za použití hudebních nástrojů a všemožných předmětů a za výrazné podpory kapely Marimba Club se místní náměstí rozeznělo hlukem o síle více než 127 decibelů. Rekord nejhlasitějšího projevu byl vytvořen v rámci globální kampaně Nahlas proti chudobě. Mladí lidé z Česka vyslali vzkaz státníkům, kteří se o tomto víkendu sjíždějí do New Yorku na summit k tzv. rozvojovým cílům tisíciletí. „Studenti společně s dalšími jen dali výrazně najevo, že jim není lhostejná situace nejchudších lidí. Svět má dostatek prostředků i znalostí, aby dokázal zvýšit šance na lepší život lidí, kteří takovou šanci dnes vůbec nemají. Je jich skoro celá třetina světové populace,“ říká vedoucí Informační centra OSN v Praze Michal Broža.

Kancelář OSN v České republice byla organizátorem akce Nahlas proti chudobě v Česku za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR, koalice nevládních organizací Česko proti chudobě, pelhřimovské agentury Dobrý den a místních škol. Happeningu se vedle zástupců organizátorů zůčastnili i představitelé města a kraje Vysočina. „Jsme rádi, že i od nás zazní jasný hlas, že chceme lidem v nejchudších zemích pomáhat a že OSN dokáže takovou pomoc zajistit,“ řekl starosta města Pelhřimov Leopold Bambula. Další hlasy proti chudobě se budou z různých míst Česka ozývat po celý víkend v rámci Dnů proti chudobě pořádaných koalicí nevládních organizací Česko proti chudobě. Podobně tomu bude i v celé řadě států všech kontitnentů. 

O kampani

Globální kampaň proti chudobě probíhá již počtvrté. První tři ročníky se postupně staly nejmasovějšími projevy občanské angažovanosti v historii. V roce 2007 se ke kampani přihlásilo více než 40 milionů lidí, o rok později 116 milionů a loni to bylo již přes 170 milonů lidí. Cílem té letošní je na problém chudoby a plnění rozvojových cílů tisíciletí upozornit co nejhlasitěji v předvečer summitu OSN v New Yorku (20. až 22. září 2010). Akce Nahlas proti chudobě je v České republice spojena také s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Na summitu OSN v roce 2000 deklarovalo 189 států, že do roku 2015 sníží na polovinu počet lidí živořících pod hranicí chudoby. Dosud ale každý den na její následky umírají desítky tisíc nejchudších. Téměř polovina populace žije v chudobě, 70 procent z nich jsou ženy. Do splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), k nimž se představitelé států zavázali, zbývá pouhých pět let.

Informační centrum OSN v Praze

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze