Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Klimatická koalice

publikováno: 04.01.2011       téma: Změna klimatu a rozvoj

Klimatická koalice (Czech Climate Coalition)

Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích. Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Posláním Klimatické koalice je:

  • zvýšit v České republice povědomí o změně klimatu jako o vážném problému, který ovlivní zejména budoucí generace lidí v České republice a na celém světě;
  • podporovat to, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů v rozhodování domácností, firem, obcí i státu;
  • prosazovat, aby Česká republika snížila objem vypouštěných skleníkových plynů o množství, které umožní udržet globální klima v bezpečných mezích. Konkrétní závazek ČR by měl být potvrzen novou globální, ambiciózní a spravedlivou dohodou o ochraně klimatu, jejíž rychlé přijetí bude Česko aktivně podporovat.
  • prosazovat, aby Česká republika pomáhala nejohroženějším obyvatelům v rozvojových zemích v adaptacích na nevyhnutelné dopady změny klimatu a v opatřeních pro zmírňování změny klimatu, a to v míře, která odpovídá českému podílu na vzniku problému klimatické změny;
  • v rámci debaty o zmírňování změny klimatu a jejích dopadů podporovat sociálně a environmentálně příznivá řešení;
  • podporovat otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi organizacemi Klimatické koalice, přidruženými organizacemi a posilovat znalosti dalších nevládních organizací o problému změny klimatu a jeho řešení.

Kampaň Česko proti chudobě patří mezi přidružené sítě.

Webové stránky koalice: www.zmenaklimatu.cz/koalice.html

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze