Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zpráva o květnových Dnech pro Fair Trade

publikováno: 17.06.2006       téma: Fair Trade

V Praze proběhl Den pro Fair Trade 3.května 2006. Akce se pořádala u příležitosti mezinárodního Dne pro Fair Trade, který připadá na 13.května. Místem konání byly především Riegerovy sady, doprovodný prodej spojený s informováním návštěvníků probíhal také v Ústřední městské knihovně na Mariánském náměstí a ve Francouzském institutu ve Štepánské ulici. Pražského Dne pro Fair Trade se zúčastnili čtyři hudební skupiny, jmenovitě Prohrála v kartách, Pod Černý vrch, 2+1 a Caramel Drive. Všechny skupiny hráli za symbolické honoráře. Náplní DFT bylo tedy jednak večerní hudební vystoupení, které mělo velký ohlas, také ale celodenní informování kolemjdoucích a návštěvníků, prodej férových výrobků (Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, Ekumenické akademie Praha, Obchůdek Jednoho světa) a dopolední rozvojově vzdělávací program pro žáky základních škol. Celkový dojem z pražského „Dne“ byl velmi dobrý, podařilo se oslovit širokou veřejnost a akce byla po všech stránkách poměrně úspěšná. Den pro Fair Trade probíhal také v Brně, a to přesně o deset dní později než v Praze. Atmosféra brněnského „Dne“ byla více komorní, nebylo oslovených tolik lidí, ale program se mimo deštivého odpoledne vydařil a všichni návštěvníci se dobře bavili. Zastoupeno zde bylo více organizací neziskového charakteru, než v Praze a na první pohled byl brněnský den pro návštěvníka pestřejší. Součástí programu bylo také divadelní představení o princezně Sávitrí a večerní koncert kubánsko-české skupiny Caribe. V Brně se také konaly férové snídaně v týdnu předcházejícím Dnu pro Fair Trade. V Olomouci se spokojili s menšími pouličními akcemi, průběh byl ale časově i náplní podobný brněnským férovým snídaním. [linknew=http://www.fairtrade.cz/index.php?clanek=175]Fotografie z Dnů pro Fair Trade[/linknew]
V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze