Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Klimatická katastrofa na divadelním jevišti

publikováno: 21.01.2011       téma: Změna klimatu a rozvoj

Tisková zpráva

Klimatická katastrofa na divadelním jevišti

Praha, 12. ledna 2011 – Fatální dopady na Afriku způsobené klimatickými změnami budou představeny na divadelní scéně. Tři divadelní soubory ze tří zemí představí ve svých hrách, jak ekologické katastrofy působené především Severem ovlivňují životy těch nejchudších lidí na Jihu. Projekt nese název „Dramatická klimatická změna a Afrika“. Je veden Ekumenickou akademií Praha. Přichází jako varování „zdola“ v době, kdy nejvyšší světoví politici nejsou schopni nalézt dohodu ve věci snižování emisí skleníkových plynů – viz prosincové závěry klimakonference v Cancúnu.

Tři divadelní soubory, jedno téma. Čeští, němečtí a polští umělci se rozhodli pojmout alarmující téma globálních klimatických změn novým způsobem. Téma se tak dostane z dosud poněkud uzavřeného světa vědeckých, politických a mediálních diskusí mnohem blíž k lidem – přímo na jeviště divadel.

Každý ze tří souborů připravuje na zmíněné téma svoji vlastní divadelní hru. V říjnu 2011 se pak uskuteční v Berlíně, Brně a polském Lublinu mezinárodní divadelní festivaly, kde budou tyto tři nové hry uvedeny. Bude tak možné porovnat umělecké i obsahové zpracování tématu. Představení se pak budou reprízovat i na domácích scénách.
Český tvůrčí tým tvoří dramatik Roman Sikora, režisér Jakub Maceček, soubor brněnského Divadla Polárka vedený Bronislavou Krchňákovou, dále scénograf a výtvarník Miloslav Fekar, kostýmní výtvarnice Eva Jiřikovská a hudebník Mario Buzzi.
„V českých poměrech není politické divadlo vůbec samozřejmostí. Což je docela příznačné a svědčí to o úrovní myšlení českých divadelníků vytěsňujících politická témata nejen z jeviště, ale v podstatě i ze svého myšlení. Pokusíme se najít principy, jak divadlo o podobném tématu udělat, aby bylo stále ještě zábavné a nestalo se pouhou propagandou. Aby bylo vrstevnaté. Takže bude kousavé, komické, pochmurné a velmi, velmi roztančené a rozezpívané, jak má každý správný muzikál o konci světa být,“ říká k projektu dramatik Roman Sikora.
Německým divadelním souborem, účastnícím se projektu, je Berliner Compagnie. Tento soubor chce sloužit, jak sám o sobě říká, „udržení míru, porozumění mezi národy a sociální spravedlnosti především s ohledem na Třetí svět. (…) Divadlo, které chce ovlivňovat svět, musí otřásat a rozesmávat, musí rušit a vést k přemýšlení i vyvolávat hněv – pokud se nemá stát jen nepodstatnou zábavou. Musí ovšem v každém případě působit radost, protože jinak končí depresí a ne novou praxí.“ Berliner Compagnie je držitelem Cášské mezinárodní mírové smlouvy za rok 2009.

Polským účastníkem projektu je Centrum Kultury w Lublinie (Lublin). Toto městské kulturní centrum podporuje a organizuje každoročně desítky velmi originálních uměleckých projektů a také vzdělávacích programů. V Polsku i v Evropě má pověst velmi svobodného – otevřeného centra. Realizuje taktéž řadu pravidelných mezinárodních projektů.

A co vlastně mají umělci ze střední Evropy přímo společného s děním v Africe? Česká republika, Německo a Polsko patří v emisích oxidu uhličitého (přepočteno na jednoho obyvatele) mezi největší světové znečišťovatele ovzduší. Tím mají tyto země podstatný faktický a politický díl odpovědnosti za důsledky globálních klimatických změn, kterými nejvíce trpí právě chudí lidé v rozvojových zemích. Vědci z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) uvádějí: "Nové výzkumy potvrzují, že z důvodu mnohočetných stresů a nízké schopnosti adaptace je Afrika jeden z nejzranitelnějších kontinentů vůči variabilitě a změně klimatu." To je příčinou nejen nebývalého sucha a horka, ale i dalších negativních jevů jako jsou například častější povodně a bouře. To způsobuje nárůst počtu hladovějících lidí
a pandemické šíření nemocí.

Hlavním cílem projektu je proto zvýšit ve střední Evropě povědomí veřejnosti o konkrétních důsledcích negativních dopadů globální klimatické změny na chudé lidi v Africe. Má informovat veřejnost o příčinách velkých ekologických škod vyplývajících z nezodpovědné politiky mnoha států, institucí a firem, a ukázat, jaká vedou východiska z této situace.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a Ministerstva zahraničí ČR.


Petr Hušek
Ekumenická akademie Praha
E-mail: husek@ekumakad.cz
Tel.: 222-222-561

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze