Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Hedá se koordinátor fair trade obchodu

publikováno: 21.01.2011       téma: Žádosti o pomoc

Společnost pro Fair Trade vyhlásila výběrové řízení na uvolněné pozice.

Koordinátor fairtradového obchodu NaZemi Brno
Jedná se o poloviční úvazek, v rámci kterého je hlavní činností koordinace specializovaného fairtradového obchodu NaZemi Brno - především práce s dobrovolníky, propagace obchodu atd. Nástup cca. od března 2011. Plné vyhlášení a více informací naleznete zde.

Koordinátor fairtradového obchodu NaZemi Praha
Jedná se o 0,4 úvazek, v rámci kterého je hlavní činností koordinace specializovaného fairtradového obchodu NaZemi Praha - především práce s dobrovolníky, propagace obchodu atd. Nástup cca. od února až března 2011. Plné vyhlášení a více informací naleznete zde.

 Pracovník pro rozvoj dobrovolnictví a obchodů NaZemi
Jedná se o 0,6 úvazek, v rámci kterého je hlavní činností koordinace dobrovolníků a osvětových aktivit v Praze a spolupráce na rozvoji dobrovolnictví a nové koncepce obchodů NaZemi. Nástup cca. od února až března 2011. Plné vyhlášení a více informací naleznete zde.

Poslední dvě pozice je možné obsadit jako plný úvazek jednou osobou, pokud bude splňovat kritéria pro výběr uchazečů.

Více informací:
http://www.fairtrade.cz/57/95-volne-pracovni-pozice-v-nasi-organizaci/

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze