Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Využití výnosů z prodeje emisních povolenek v období 2013 až 2020

publikováno: 13.07.2011       téma: Změna klimatu a rozvoj

Požadavky Klimatické koalice, FoRS a společnosti Člověk v tísni

Během let 2013 – 2020 získá česká vláda z prodeje emisních povolenek podnikům zahrnutým v evropském systému obchodování mimořádné výnosy ve výši cca 115 miliard Kč. Evropská směrnice 2009/29/ES1 udává účely, na které má být minimálně 50 % těchto prostředků využito: snižování emisí skleníkových plynů (domácích nebo globálních), adaptační opatření, podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Klimatická koalice, Fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS a společnost Člověk v tísni požadují, aby vláda (a pak také parlament) prostředky z prodeje emisních povolenek použila na:

1) financování Programu energetické nezávislosti, který by plynule navázal na program Zelená
úsporám,

2) na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změnám klimatu prostřednictvím bilaterálních projektů a
multilaterálních příspěvků.

Ke stažení

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze