Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Mezinárodní den Nelsona Mandely

publikováno: 14.07.2011       téma: Ostatní

Informační centrum OSN

Mezinárodní den Nelsona Mandely

Dne 18. července oslaví Nelson Madela 93. narozeniny. Organizace spojených národů se připojila k výzvě Nadace Nelsona Mandely, aby každý věnoval 67 minut svého času na pomoc druhým. Nelson Mandela zasvětil službě lidem celých 67 let. Jako právník v oblasti lidských práv, jako vězeň svědomí, jako mezinárodní mírotvůrce i jako první demokraticky zvolený prezident svobodné Jihoafrické republiky.

Připojte se i vy! Věnujte 67 svých minut na pomoc druhým.

„Můžeme změnit svět a učinit ho lepším. Vše je v našich rukách.“ Nelson Mandela

O mezinárodním dni

Mezinárodní den Nelsona Mandely vyhlásilo v roce 2009 Valné shromáždění OSN. Je uznáním příspěvku bývalého prezidenta Jihoafrické republiky k šíření kultury míru a svobody. V rezoluci A/RES/64/13 vyjádřilo Valné shromáždení uznání jeho oddanosti hodnotám lidství, úsilí na poli řešení konfliktů, soužití ras, ochrany lidských práv, usmíření, rovnosti pohlaví a práv dětí a dalších zranitelných skupin. Uznává také zásluhy Nelsona Mandely o zlepšování života chudých a jeho výraznou roli v posilování demokracie a podpoře míru na celém světě.

Informační centrum OSN v Praze a velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze společně připravili k mezinárodnímu dni slavnostní program. V Domě OSN bude promítnut film režiséra Clinta Eastwooda Invictus, který vypráví příběh zrodu demokratické Jihoafrické republiky.

Více informací a tiskové materiály: http://www.un.org/en/events/mandeladay/

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze