Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ V Oslo proti energetické chudobě

publikováno: 09.10.2011       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Praha, 9. října 2011 – Zástupci více než sedmdesáti zahraničních i českých organizací představí na mezivládní konferenci v Oslo výzvu k přehodnocení evropského rozvojového rozpočtu a možnosti boje s energetickou chudobou.

V pondělí 10. října začne v norském Oslu mezinárodní konference na nejvyšší úrovni s názvem Energie pro všechny: Financování přístupu k energii pro chudé. Představitelé států, OSN a Mezinárodní energetické agentury se zde budou věnovat možnostem elektrifikace chudých oblastí planety.

Zástupci více než sedmdesáti evropských (šesti českých) a afrických organizací představí při této příležitosti Výzvu občanské společnosti: Energie pro všechny do roku 2030, která je zaměřena na přehodnocení evropského rozvojového rozpočtu a požaduje jeho větší zacílení na nejchudší obyvatele planety.

Právě těmto komunitám by měly pomáhat energetické rozvojové projekty Evropské unie, která je největším donorem v této oblasti. Ty jsou však často spíše zaměřeny tak, aby vyhovovaly velkým evropským energeticko-technologickým společnostem.

"Na globální úrovni nemá vůbec žádný přístup k elektrické energii každý čtvrtý člověk. To znamená, že přes 1,4 miliardy lidí nemá možnost využívat elektrické světlo ani moderní technologie, které by jim usnadnily podnikání a pomohly v boji s chudobou. Kvůli chybějící elektrifikaci venkovských škol a zdravotních center navíc nemají přístup k adekvátnímu vzdělání ani zdravotní péči," říká Tomáš Tožička, zástupce občanského sdružení EDUCON - jedné ze signatářských organizací.

"Všeobecný přístup k energiím je klíčovou prioritou globální rozvojové agendy. Je základem všech Rozvojových cílů tisíciletí," prohlásil minulý rok generální tajemník OSN Pan Ki-mun na konferenci k plnění Rozvojových cílů tisíciletí. Mezi ně patří mimo jiné snížení kojenecké úmrtnosti o dvě třetiny, snížení počtu lidí v absolutní chudobě na polovinu nebo zastavení šíření viru HIV do roku 2015.

S blížícím se rokem 2012, označeným OSN za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny, je nejvyšší čas zajistit, aby téměř jeden a půl miliardy lidí žijících v energetické chudobě bylo v centru politické diskuze nejen do roku 2015, ale i v následujících desetiletích.

Celý text výzvy:

PDF civil_society_call_energy_for_all_2030.pdf, 2.5 MB

Kontakt pro média:

Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz, tel. 603866054

Další informace:

česky: www.udrzitelnost.cz
anglicky: www.un-energy.org/events/892-energy-for-all-financing-access-for-the-poor

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze