Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Den Spojených národů 24. října

publikováno: 21.10.2011       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Ban Ki-moon: OSN dnes potřebujeme víc než kdykoli v minulosti

Den Spojených národů si každoročně připomínáme od roku 1948. Dne 24. října 1945 vstoupila v platnost Charta OSN, základní dokument organizace. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon u příležitosti letošního Dne OSN varuje, že výdobytky světa ohrožují ekonomická a klimatická krize i rostoucí nezaměstnanost a nerovnost. V reakci na současnou rozbouřenou situaci ve světě vyzývá k zachování jednoty. „Globální problémy vyžadují globální řešení. Proto se všechny státy musí spojit a společně jednat ve prospěch všech lidí světa. OSN dnes potřebujeme víc než kdykoli v minulosti,“ upozorňuje Ban Ki-moon.

Dům OSN v Praze u příležitosti Dne Spojených národů organizuje dnes Den otevřených dveří s programy pro školy a festivalem filmů OSN.

Filmový festival pokračuje i v pondělí 24. října od 9 do 16:30 hod. Vstup volný!

Poselství generálního tajemníka OSN ke Dni OSN 2011

V příštích dnech přivítá svět svého již sedmimiliardtého občana. Pro někoho to znamená, že se Země stává přelidněnou. Já říkám, že naše síla nyní činí sedm miliard.
Svět se od vzniku OSN před 66 lety výrazně posunul vpřed. Žijeme déle. Umírá méně dětí. Stále více lidí se těší míru a demokratické vládě práva. Letošní rok nám ukazuje, že lidé na celém světě se hlásí ke svým právům a svobodám.
A přesto ... to, čeho jsme dosáhli, je ohroženo probíhající ekonomickou krizí, rostoucí nezaměstnaností a nerovností, klimatickou změnou. Obrovský počet lidí ve všech koutech světa žije ve strachu. Obrovský počet lidí si myslí, že vlády a globální ekonomika již nejsou schopny jednat v jejich prospěch.

Na současnou rozbouřenou situaci existuje jediná odpověď: zachování jednoty. Globální problémy vyžadují také globální řešení. Proto se všechny státy musí spojit a společně jednat ve prospěch všech lidí světa.
To je také posláním Organizace spojených národů. Budovat lepší svět. Nikoho nepřehlížet. Postavit se na stranu chudých a nejzranitelnějších ve jménu globálního míru a sociální spravedlnosti.
Využijme tohoto Dne Spojených národů k uznání, že OSN potřebujeme víc než kdy v minulosti. V našem propojeném světě musíme pracovat společně. Každý může něco dát a něco získat.

Naše síla je nyní sedm miliard. Spojme se všichni ve prospěch společného globálního dobra.
 

Více: Den otevřených dveří v pražském Domě OSN http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1722

iCentrum OSN v Praze

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze