Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zpráva o lidském rozvoji 2011

publikováno: 03.11.2011       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Již pojednadvacáté letos vychází výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji, HDR). Hlavním cílem této odborné globální studie je hodnocení kvality života v jednotlivých státech podle tzv. indexu lidského rozvoje (HDI), který vedle ekonomických zahrnuje celou řadu ukazatelů sociálních, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, rovné příležitosti, porodní úmrtnost, přístup k nezávadné pitné vodě, zdravotní péči, a podobně.

Zpráva o lidském rozvoji za rok 2011 byla zveřejněna 2. listopadu v dánské Kodani. Tištěná verze je k dispozici v iCentru OSN v Praze (Barbora.Krutakova@osn.cz nebo 257199835). On-line můžete číst a stahovat ZDE.

V žebříčku nelépe hodnocených států podle kvality života je na prvním místě Norsko následované Austrálií, Nizozemskem, Spojenými státy a Novým Zélandem. Česká republika je na 27. místě druhým nejlépe hodnoceným státem bývalého východního bloku (Slovinsko 21.).

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze