Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20

publikováno: 04.11.2011       téma: Změna klimatu a rozvoj

Nová publikace UNEP
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP Global Environmental Outlook (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20).

Zpráva Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20 poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner.

„Konference v Riu, která se bude zabývat dvěma hlavními tématy – 1. zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstraňování chudoby a 2. institucionální rámec udržitelného rozvoje – může za předpokladu řádné politické vůle podnítit nezbytné změny a pozitivní trendy. Právo na rozvoj pak může platit pro všechny a nikoli jen pro některé, jak je tomu nyní,“ dodává Achim Steiner.

Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Populace

 • Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent.
 • Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě).
 • Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst.
 • 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec.

Klimatická změna

 • Globální emise CO2 dále rostou vlivem zvýšeného využívání fosilních paliv. 80 procent globálních emisí způsobuje pouhých 19 zemí.
 • Množství CO2 na každý jeden dolar HDP se ale od roku 1992 snížilo o 23 procent. To znamená, že dochází k určitému oddělování ekonomického růstu od využívání zdrojů.
 • Téměř všechny horské ledovce na světě odtávají a ztenčují se. Již dnes to výrazně ovlivňuje životní prostředí a život lidí.
 • Tající ledovce ovlivňují hladinu moří, ale i živobytí asi jedné šestiny světové populace.
 • Od roku 1992 narůstá hladina moří průměrně o 2,5 mm za rok.

Energetika

 • Zpráva sleduje trendy v energetice od roku 1992 a ukazuje, že podíl obnovitelných zdrojů (včetně biomasy) činí 16 procent (2010).
 • Podíl sluneční a větrné energie činí pouhých 0,3 procenta z celkové globální energie. Zvýšení investic do obnovitelných zdrojů o 540 procent v letech 2004-2010 svědčí o narůstajícím uznání nutnosti nastoupit cestu nízkouhlíkaté a z hlediska zdrojů efektivní energetiky.
 • Díky poklesu cen technologií a přijetí nových právních úprav činil nárůst biodieselu jako obnovitelného zdroje energie 300 tisíc procent, využívání solární energie 30 tisíc procent, větrné energie o šest tisíc procent a biopaliv o 3 500 procent.

Využívání zdrojů

 • Globální využívání přírodních zdrojů vzrostlo v letech 1992 až 2005 o 40 procent. Zpráva UNEP varuje, že lidská činnost může zničit přírodní prostředí, na němž je závislá ekonomika i život lidí.

Lesy

 • Přes zalesňování, jehož jsme svědky v Evropě, Severní Americe a Asii a Pacifiku, se celková plocha lesů snížila od roku 1990 o 300 milionů hektarů. Důvodem je pokračující odlesňování v Africe, Jižní Americe a Karibiku
 • Počet lesů s certifikátem udržitelného lesního hospodařství roste ročně o 20 procent. Jejich podíl činí dnes ale pouhých deset procent všech lesů.
 • Plocha nově vysázených lesů dosahuje rozlohy Tanzanie.

Potravinová bezpečnost a využívání půdy

 • Produkce potravin vzrostla od roku 1992 o 45 procent. Vyšší sklizně ale velmi závisí na využívání hnojiv, která mohou zároveň mít negativní vliv na životní prostředí.
 • Roste podíl půdy využívané pro bio zemědělství, v současné době činí nárůst 13 procent za rok.

Pitná voda

 • Cíl zajistit k pitné vodě (do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě) bude určitě splněn. Podle předpokladů bude mít do cílového roku Rozvojových cílů tisíciletí až 90 procent lidí v rozvojových zemích přístup ke zdrojům pitné vody (77 procent v roce 1990).


Keeping Track of our changing environment je ke stažení na stránkách GEO-5:

http://www.unep.org/GEO/pdfs/Keeping_Track.pdf

*******************************************************************************************

iCentrum OSN
www.osn.cz

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze