Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

10. prosinec - Den lidských práv

publikováno: 09.12.2011       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Informační centrum OSN v Praze

Den lidských práv připomínáme na celém světě 10. prosince od roku 1950. V tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je významnou připomínkou základních práv a svobod každého člověka, ke kterým se sice hlásí všechny členské státy OSN, ale ne všude je jejich dodržování realitou.
V průběho letošního roku se miliony lidí ozvaly a požadovaly svá práva.Vyšly do ulic a požadovaly změnu. K vzájemnému informování a koordinaci využívali lidé možnosti, které nabízí internet a sociální sítě. Tyto komunikační prostředky jim pomohly organizovat pokojné protesty na celé Zemi – od Tunisu po Madrid, od Káhiry po New York. A to i přes hrozbu násilných represí.
„Události tohoto roku opakovaně podtrhovaly důležitost lidských práv. V celém světě se lidé dali do pohybu a požadovali spravedlnost, důstojnost, rovnost, spoluúčast – tedy práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci,“ říká ve svém tradičním poselství ke Dni lidských práv šéf OSN Ban Ki-moon.

Poselství generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ke Dni lidských práv 2011

„Lidská práva náleží všem bez výjimky. Avšak nebudeme-li je znát a vyžadovat, aby byla respektována, a nebudeme-li bránit svůj nárok a nároky ostatních na jejich uplatňování, zůstanou pouze slovy v desítky let starém dokumentu.

Z toho důvodu je Den lidských práv více než oslavou přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. Je potvrzením jejího přetrvávajícího významu i pro současnost.

Události tohoto roku opakovaně podtrhovaly důležitost lidských práv. V celém světě se lidé dali do pohybu a požadovali spravedlnost, důstojnost, rovnost, spoluúčast – tedy práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci.

Mnozí z těchto mírumilovných demonstrantů vytrvali, přestože se setkali s násilím a represemi. V některých zemích jejich boj pokračuje, v jiných dosáhli lidé významných ústupků nebo svrhli diktátory a jejich vůle zvítězila.

Mnozí z lidí usilujících o naplnění legitimních nároků se propojili prostřednictvím sociálních sítí. Pryč jsou doby, kdy represivní vlády mohly absolutně kontrolovat tok informací. Nesmíme dopustit, aby se vlády ve snaze vyhnout se kritice a veřejné debatě bránily lidem v přístupu k internetu a sociálním médiím. Musí respektovat svobodu projevu a shromažďování.

Na sklonku tohoto roku, tak výjimečného pro lidská práva, čerpejme sílu z dosažených úspěchů: vznik nových hnutí přechodu k demokracii, přijetí nových opatření garantujících odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, rozšíření povědomí o lidských právech jako takových.

Tváří v tvář novým výzvám se inspirujme příkladem aktivistů bojujících za lidská práva a nadčasovou platností Všeobecné deklarace lidských práv a udělejme maximum pro prosazení ideálů a tužeb, které mluví za všechny kultury i jednotlivce.“

Ban Ki-moon

 

Akce ke Dni lidských práv v České republice

V České republice probíhá ke Dni lidských práv celá řada akcí. Informační centrum OSN uspořádalo dne 8. prosince ve spolupráci s Českým fórem rozvojové spolupráce (FoRS) kulatý stůl o problematice lidských práv v kontextu rozvojové spolupráce.

Na Faklultě sociálních věd UK v Praze se v sobotu 10. prosince od 13 hod. koná kolokvium ke strategii boje proti sociálnímu vyloučení, kterou s podporou iCentra OSN v Praze pořádají Český helsinský výbor a Nadace Michaela Kocába. Více informací: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011112901

V Národní technické knihovně v Praze se koná oslava Dne lidských práv a slavnostní zahájení výstavy Barma umělců. Akci společně připravili British Council, Britské velvyslanectví v Praze, Člověk v tísni a Barmské centrum Praha, za podpory Informačního centra OSN v Praze. Akce začíná ve 14 hod. Na programu jsou filmy o životě v Barmě, setkání s barmskými rodinami žijícími v ČR, diskuse se zástupcem Association of Political Prisoners Burma a pohybové představení barmského umělce Htein Lin. Slavnostní zahájení výstavy Barma umělců proběhne od 16:30 hod.

Více informací ke Dni lidských práv:
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2011/

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze