Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Život 90 se účastní kampaně Make it Ageless

publikováno: 18.05.2012       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

„Právo být slyšen je tu k dispozici pro všechny. Je na nás, aby platilo v každém věku.“ - to je myšlenka kampaně Make it Ageless, která v současné době běží v 60 zemích světa. V Česku se do kampaně zapojuje občanské sdružení Život 90, které se dlouhodobě snaží vnášet do celospolečenské diskuse témata, která souvisejí se stářím a situacemi, kterým musejí staří lidé čelit.

Sdružení Život 90 pomáhá organizaci HelpAge, která je autorem kampaně, sbírat podpisy na petici, která má vyvolat veřejnou diskusi a vyzývá představitele EU, aby věnovali větší pozornost právům starších lidí v rozvojových zemích. Tuto petici předají organizátoři kampaně 1. října 2012, což je Mezinárodní den seniorů, představitelům EU.

Staří lidé v rozvojových zemích nehrají jen roli prarodičů ale často také hlavních opatrovníků svých vnoučat nebo nemocných. Zároveň se často sami ocitají bez jakékoliv podpory či péče. V rozvojových zemích je realita starých lidí mnohdy zdrcující - žádná zdravotní péče, žádné důchody, žádný odpočinek.

Petici kampaně Make it Ageless je možné podepsat on-line na webových stránkách kampaně:
http://www.helpage.org/make-it-ageless-cz/home/

nebo osobně přes organizaci Život 90:
www.zivot90.cz

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze